600 bedrijven uit heel Nederland en we groeien nog steeds

Vragen? Bel of mail ons direct.

Ongekend efficiënt: verhoog de efficiëntie van uw medewerkers

Vragen? Bel of mail ons direct.

Verhoog de betrokkenheid van uw medewerkers

Vragen? Bel of mail ons direct.

We zorgen voor koppelingen met uw boekhoudsoftware, bank en accountant

Vragen? Bel of mail ons direct.

Haal het maximale uit uw loonberekeningen en subsidies

Vragen? Bel of mail ons direct.

Onze klanten geven ons een 8,3 voor onze dienstverlening

Vragen? Bel of mail ons direct.

U krijgt van ons herinneringen over jubilea, verjaardagen en einde contract

Vragen? Bel of mail ons direct.

We maken het u zo makkelijk mogelijk met handige online software

Vragen? Bel of mail ons direct.

Altijd persoonlijk contact met uw vaste salarisspecialist

Vragen? Bel of mail ons direct.

Veranderingen in uw CAO houden wij in de gaten

Vragen? Bel of mail ons direct.

Wij denken met u mee, maar blijven kritisch

Vragen? Bel of mail ons direct.

Direct uw offerte.

Wij bellen u terug!

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u binnen 1 dag terug!

Wet Tegemoetkoming Loondomein 2018 - Van Winssen

24-11-2017

Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) 

Vanaf 2018 worden de premiekortingen voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers vervangen door de loonkostenvoordelen (LKV). Deze wijziging in 2018 levert echter vooral nadeel op voor werkgevers omdat de uitbetaling niet maandelijks maar een jaar later (in september) plaats vindt. Een onaangename verrassing voor menig werkgever in februari 2018 als de eerste loonaangifte moet worden overgemaakt aan de Belastingdienst. 

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 2018

Sinds 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen voor het in dienst hebben van werknemers met een laag inkomen. De subsidie is verdeeld in 2 categorieën.

Voor 2017 gelden de volgende gemiddelde uurlonen: 

 • Werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,66, maar niet meer dan € 10,63. Voor deze groep krijgt u € 1,01 per uur en maximaal € 2.000,- per jaar.
 • Werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,64 maar niet meer dan € 12,08. Voor deze groep krijgt u € 0,51 per uur en maximaal € 1.000,- per jaar. 
Voor 2018 gelden de volgende gemiddelde uurlonen:
 • Werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,82, maar niet meer dan € 10,81. Voor deze groep krijgt u € 1,01 per uur en maximaal € 2.000,- per jaar.
 • Werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,82 maar niet meer dan € 12,29. Voor deze groep krijgt u € 0,51 per uur en maximaal € 1.000,- per jaar. 

Het gemiddelde uurloon is het totale loon (het loon voor de sociale verzekeringen), inclusief alle beloningen (zoals bijvoorbeeld vakantiegeld, toeslagen of een bonus) gedeeld door het aantal verloonde uren. Dit uurloon wijkt dus af van het uurloon wat op de loonstrook staat!

Helaas klinkt het mooier dan het voor veel werkgevers zal zijn. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie gelden namelijk de volgende voorwaarden:
 • de werknemer moet in het kalenderjaar minimaal 1248 verloonde uren hebben. Werknemers die in de loop van 2018 in dienst komen voldoen waarschijnlijk niet aan deze eis. Voor hen is er dan geen recht op het lage-inkomensvoordeel.
 • de werknemer verdient minimaal 100% (= € 9,82) en maximaal 125% (= € 12,29) van het minimumloon.
 • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Voor het lage-inkomensvoordeel is geen minimumleeftijd van toepassing. Het is dus mogelijk een subsidie te krijgen voor een werknemer van 18 jaar die een gemiddeld uurloon van € 9,82 heeft (en in 2018 minimaal 1248 verloonde uren heeft).

De uitbetaling van het lage-inkomensvoordeel over heel 2018 zal pas in september 2019 aan u worden betaald.

U hoeft het lage-inkomensvoordeel niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst haalt de benodigde gegevens uit de loonaangifte. Voor 15 maart 2019 krijgt u een voorlopig overzicht van het lage-inkomensvoordeel waar u recht op heeft. Eventuele fouten kunnen dan tot 1 mei 2019 worden hersteld. Voor 1 augustus 2019 krijgt u dan een beschikking met het definitieve lage-inkomensvoordeel 2018 en uiterlijk 12 september 2019 wordt dit aan u uitbetaald.

Loonkostenvoordeel (LKV) 

Vanaf 1 januari 2018 kunt u geen premiekorting voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers meer toepassen, maar krijgt u het loonkostenvoordeel per gewerkt uur. Het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemer uit een uitkeringssituatie bedraagt € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000,- per jaar, gedurende maximaal 3 jaar. Het loonkostenvoordeel voor werknemers die onder de doelgroep banenafspraak vallen bedraagt € 1,01 per uur, met een maximum van € 2.000,- per jaar, gedurende maximaal 3 jaar.  

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers geldt voor werknemers die 56 jaar of ouder zijn en in de kalendermaand voor u ze aan neemt een uitkering genoten. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers heeft u wel altijd een doelgroepverklaring nodig. U kunt deze opvragen bij de verstrekker van de uitkering (het UWV of de gemeente). Let op, u kunt tot maximaal 3 maanden na de datum in dienst een doelgroepverklaring opvragen.

Het loonkostenvoordeel wordt net als het lage-inkomensvoordeel achteraf betaald. Naar verwachting voor het eerst omstreeks september 2019 over heel 2018. Vanaf januari 2018 gaat u maandelijks echter wel ineens veel meer loonheffingen dan in december 2017 betalen als u de premiekorting eerder al mocht toepassen.

Minimumjeugdloon voordeel / Jeugd LIV 

Door de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon kregen werkgevers met jonge werknemers op minimumloonniveau vanaf juli 2017 te maken met aanzienlijk hogere loonkosten. Hiervoor is een (gedeeltelijke) compensatieregeling in het leven geroepen; 'het minimumjeugdloon voordeel'. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018 (en wordt voor het eerst pas uitbetaald in september 2019!). Omdat de verhoging van het minimumloon al in ging per 1 juli 2017 wordt de compensatie voor het jaar 2018 vermenigvuldigd met 1,5.

Voor welke werknemers kunt u deze compensatie krijgen?

U kunt de compensatie 2018 krijgen voor de volgende werknemers:
 • Werknemers die 31 december 2017 18 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 4,69 en maximaal € 6,04.
  De compensatie is dan € 0,23 per verloond uur en maximaal € 478,40 per jaar.
 • Werknemers die 31 december 2017 19 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 5,43 en maximaal € 7,69.
  De compensatie is dan € 0,28 per verloond uur en maximaal € 582,40 per jaar. 
 • Werknemers die 31 december 2017 20 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 6,91 en maximaal € 9,34.
  De compensatie is dan € 1,02 per verloond uur en maximaal € 2.121,60 per jaar.
 • Werknemers die 31 december 2017 21 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 8,40 en maximaal € 9,82.
  De compensatie is dan € 1,58 per verloond uur en maximaal € 3.286,40 per jaar.

Er is geen minimum aantal uren voor deze regeling (minimumjeugdloon voordeel). U kunt dus een compensatie krijgen voor een oproepkracht, maar ook voor een fulltime werknemer. Het betreft een gedeeltelijke compensatie voor de gestegen kosten en de compensatie is tijdelijk. 

Wat moet u doen om deze compensatie te ontvangen?

U hoeft hier niets voor te doen. Wij zorgen ervoor dat de benodigde gegevens worden aangeleverd. De Belastingdienst gaat deze gegevens uit uw aangifte loonheffingen halen. Het is wel zo dat de Belastingdienst alle gegevens van 2018 pas in de loop van 2019 gaat verwerken. De betaling van de compensatie zal naar verwachting pas in september 2019 (!) plaatsvinden. Ook mag het loon niet te hoog zijn. Als u namelijk bonussen, provisies of andere bruto toeslagen betaalt kunt u boven de grens uitkomen waardoor u geen compensatie ontvangt. Ook de bijtelling van lunch, een auto of andere vormen van loon in natura kunnen ervoor zorgen dat u geen compensatie krijgt.  

Premiekortingen 2017 

In 2017 gelden nog wel de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Voor beide groepen kunt u nog maximaal € 7.000,- korting per jaar krijgen op de te betalen loonheffingen. Kijk bij premiekortingen 2017 voor meer informatie.

 

Bob Coppens (directeur Axitraxi):

"Door de continu wijzigende regelgeving is het bijna onmogelijk de salarisadministratie zelf uit te voeren. Je moet dan ook op zoek naar een professionele partner op dit gebied. Wij kwamen al snel terecht bij Van Winssen Personeel en Salaris. Een prettig en professioneel bedrijf dat ons uitstekend informeert en adviseert."

Axitraxi

(circa 18 medewerkers)