Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Als een werknemer een partner heeft die is bevallen van een kind, dan kan deze werknemer daarvoor verlof opnemen. De partner is de echtgenote of geregistreerd partner van de werknemer, degene met wie de werknemer samenwoont of degene wiens kind de werknemer heeft erkend.

In 2019 heeft het kabinet het geboorteverlof voor partners uitgebreid van twee dagen naar eenmaal de arbeidsduur per week. Per 1 juli 2020 komt hier het aanvullend geboorteverlof bij. Hieronder leest u meer over de De soorten verlof voor de partner:

Aanvullend geboorteverlof en geboorteverlof voor de partner

Tijdens de bevalling

Als de partner bevalt onder werktijd van de werknemer, heeft de werknemer tijdens de bevalling recht op calamiteitenverlof. De werkgever betaalt het loon van de werknemer door.

Geboorteverlof

Na de bevalling heeft de werknemer recht op geboorteverlof voor de duur van één werkweek. Stel de werknemer werkt 4 dagen per week en 7 uur per dag. Dan heeft hij recht op 4 x 7 = 28 uur geboorteverlof. Als ze werknemer tijdens die periode ook ouderschapsverlof opneemt, dan tellen het aantal uren per week die hij zou hebben gewerkt als hij geen ouderschapsverlof had opgenomen.

Het geboorteverlof moet binnen 4 weken na de geboorte van het kind worden opgenomen, maar de werknemer mag ervoor kiezen om het verlof in een keer op te nemen of te spreiden.

Tijdens het geboorteverlof betaalt de werkgever het loon van de werknemer door en loopt de opbouw van de vakantiedagen ook gewoon door.

Aanvullend geboorteverlof

Als de bevalling plaatsvindt op of na 1 juli 2020, heeft de werknemer ná het geboorteverlof recht op aanvullend geboorteverlof voor de duur van vijf werkweken. Stel de werknemer werkt 4 dagen per week en 7 uur per dag. Dan heeft hij recht op 5 x 4 x 7 = 140 uur aan aanvullend geboorteverlof.

Ook bij het aanvullend geboorteverlof kan de werknemer ervoor kiezen om het in een keer op te nemen of te spreiden. Wel moet het aanvullend geboorteverlof binnen 6 maanden na de geboorte worden opgenomen en moet het geboorteverlof vóór het aanvullend geboorteverlof worden opgemaakt.

Over het aanvullend geboorteverlof hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Wel heeft de werknemer recht op een UWV-uitkering van 70% van het dagloon. Dit heeft echter geen gevolgen voor de opbouw van de vakantiedagen. Deze blijft de werknemer tijdens het ontvangen van de uitkering van het aanvullend geboorteverlof opbouwen.

Het aanvragen van het aanvullend geboorteverlof

De werknemer vraagt het aanvullend geboorteverlof schriftelijk of per e-mail aan bij de werkgever. Dit moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het verlof worden gedaan, maar als dat niet kan, zo snel mogelijk.

In de aanvraag moeten de volgende zaken vermeld worden:

  • De ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof of een omschrijving van begindag als die afhankelijk is van de bevalling (bijv. 2 weken na de bevaldatum).
  • Hoeveel hele weken u verlof wilt aanvragen: 1, 2, 3, 4 of 5 weken.
  • Over hoeveel weken u dit verlof wilt uitspreiden. U kunt bijvoorbeeld 1 week (5 werkdagen) verlof opnemen, maar deze 5 werkdagen ook over 5 weken uitspreiden.

De werknemer moet te zijner tijd ook de geboortedatum van het kind aan de werkgever doorgeven. Ook heeft de werkgever van de werknemer een verklaring nodig dat hij het geboorteverlof al heeft opgenomen.

De werkgever mag de invulling van het aanvullend geboorteverlof alleen aanpassen, als dat in overleg met de werknemer gebeurt. Ook moet er een zwaarwegend bedrijfsbelang zijn, dat de aanpassing noodzakelijk maakt. De aanpassing moet uiterlijk 2 weken voor het begin van het aanvullend geboorteverlof geregeld zijn.

De aanvraag van de UWV-uitkering

Als de werkgever beschikt over de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof, de geboortedatum van het kind en de verklaring dat het geboorteverlof al is opgenomen kan de werkgever de uitkering aanvragen bij het UWV. De UWV-uitkering kan vanaf 4 weken voor de ingangsdatum van het aanvullend zorgverlof tot 4 weken na afloop ervan worden ingediend.

Dit kan de werkgever doen in de Verzuimmelder in het Werkgeversportaal of via Digipoort: https://www.uwv.nl/werkgevers/online-verzuim-melden/index.aspx.

De werkgever kan kiezen of hij de uitkering door het UWV aan de werknemer laat betalen, of dat de werkgever doorbetaald en de uitkering ontvangt.

Op deze pagina van het UWV leest u meer over hoe de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer aanvraagt: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/aanvullend-geboorteverlof-voor-partners/aanvullend-geboorteverlof-aanvragen-voor-uw-werknemer/index.aspx

Van Winssen Personeel en Salaris_33

Wilt u weten wie we zijn en hoe onze klanten ons en onze dienstverlening ervaren?

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.