Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

gepubliceerd: 2 augustus 2022

Vanaf 2 augustus kan jouw werknemer voor 9 van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof een uitkering krijgen via het UWV. Deze moet een werknemer opnemen voor de eerste verjaardag van het kind. 

Een werknemer heeft recht op 9 keer de arbeidsduur per week als betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze periode heeft hij/zij recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het dagloon. Over het gedeelte van het loon dat hoger is dan het maximumdagloon, is geen recht op een uitkering.

Een werknemer kan het verlof op elk gewenste wijze opnemen: aaneengesloten of gespreid, in overleg met de werkgever. Het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen voordat het kind één jaar wordt.

Het aanvragen van betaald ouderschapsverlof

De aanvraag moet door de werkgever in worden gediend bij UWV. Het UWV bepaalt vervolgens of er recht is op betaald ouderschapsverlof, wat de hoogte van de uitkering is en wat de maximale duur van de uitkering is. 

De betaling van de uitkering van betaald ouderschapsverlof gebeurt achteraf, nadat het verlof is genoten, en kan ook alleen achteraf worden aangevraagd. Ook moet de aanvraag altijd in hele weken gedaan worden. 

Voor de gehele periode van 9 weken betaald ouderschapsverlof, kan er maximaal 3 keer een aanvraag gedaan worden. De aanvraag kan worden ingediend, tot drie maanden nadat het kind één jaar is geworden.

verlof na geboorte

Vakantiedagenopbouw

Wettelijk is er geregeld dat er in een aantal situaties waarin geen sprake is van loonbetaling, toch sprake is van vakantieopbouw. Dit is ook het geval bij het aanvullend geboorteverlof en het betaald ouderschapsverlof. Dit gaat alleen over de wettelijke vakantiedagen. Over de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen schriftelijk andere afspraken worden gemaakt..

Opbouw vakantiegeld

Wettelijk is bepaald dat tijdens het betaald ouderschapsverlof de opbouw van de vakantietoeslag doorloopt. In de uitkering die het UWV berekent, wordt het vakantiegeld over het betaalde ouderschapsverlof meegenomen. 

Pensioenopbouw

Het ouderschapsverlof is opgenomen als periode die pensioengevend mag zijn. Of een werknemer in deze periode ook daadwerkelijk pensioen opbouwt, hangt af van wat hierover is overeengekomen tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. Dit is dus afhankelijk van de afspraken hierover in de cao, het arbeidsvoorwaardenreglement of de pensioenregeling zelf.

Advies en ondersteuning

Heeft u een medewerker in dienst die (in de toekomst) gebruik wil maken van het betaald ouderschapsverlof? Neem direct contact met ons op. Wij adviseren u over de verschillende mogelijkheden en verwerken het betaald ouderschapsverlof in uw salarisadministratie.

Wij helpen u graag!

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.