Corona-update 2 Personeel en Salaris

Gisteravond werd bekend dat het loket voor de aanvraag van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) naar verwachting op maandag 6 april wordt opengesteld. Niet alle voorwaarden zijn al bekendgemaakt. De voorwaarden die al wel bekend zijn staan hieronder weergegeven.

De regeling om later belastingen te betalen is verruimd van 4 weken uitstel naar 3 maanden. U kunt uitstel aanvragen zodra u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag heeft ontvangen wegens het niet tijdig betalen. Ook daarover vertellen we u meer in deze 2e Corona-update Personeel en Salaris.

Wat weten we nu al over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever. Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever. Vanaf 6 april kan naar verwachting een aanvraag worden ingediend bij UWV.
De koppeling tussen Booq en Personeel en Salaris Online: altijd accuraat en volledig geautomatiseerd.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen extra voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:
  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Flexibele contracten

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Ook payrollkrachten vallen onder de regeling, in hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.

Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.
Van Winssen Personeel en Salaris_33

Wilt u weten wie we zijn en hoe onze klanten ons en onze dienstverlening ervaren?

Kopie van Van Winssen Personeel en Salaris_3

3 maanden in plaats van 4 weken uitstel van betalen belastingen

 

Als u de aangifte loonbelasting niet kunt betalen vanwege de coronacrisis, dan hoeft u nu nog even niets te doen. Pas nadat u een naheffingsaanslag heeft ontvangen, kunt u “bijzonder uitstel van betaling” aanvragen.

Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt dan automatisch 3 maanden uitstel van betaling.

De koppeling tussen Shiftbase en de salarissoftware Personeel en Salaris Online (Nmbrs) werkt tijdsbesparend!

Hoe doe ik een aanvraag voor de NOW?

 

De NOW-aanvraag gaat via het UWV, maar op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen. Dat kan zeer waarschijnlijk vanaf maandag 6 april. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart 2020 in aanmerking komt voor deze noodmaatregel.

Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning nodig. Aanvragen doet u met uw loonheffingsnummer.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.