Corona-update 3 Personeel en Salaris

Sinds deze week is het loket bij UWV geopend om aanvragen voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) in te dienen. We hebben daarom in een video-uitleg de regeling toegelicht en vragen van klanten beantwoord. De uitleg is nu terug te kijken via YouTube.

Als u een aanvraag NOW heeft gedaan, dan adviseren we u rekening te houden met de volgende bijzonderheden:

  • De werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.
  • De loonsom van januari 2020 is het uitgangspunt bij het bepalen van het voorschot én de afrekening. Als het doorbetaalde loon in maart t/m mei lager is dan 3x januari wordt dat volledig gekort in de subsidievaststelling (en moet er mogelijk subsidie worden terugbetaald eind 2020 of in 2021).
  • Achteraf zal worden vastgesteld hoe groot het omzetverlies is geweest in de bij de aanvraag gekozen periode met een accountantsverklaring. Er wordt later nog duidelijkheid gegeven onder welke grens van het subsidiebedrag een accountantsverklaring mogelijk niet is vereist.
  • Er is geen aparte compensatie voor de uitbetaling van het vakantiegeld in bijvoorbeeld mei of juni. Het vakantiegeld is opgenomen in de opslag van 30% voor de loonkosten.
  • Het loon van de niet verzekeringsplichtige directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) telt niet mee (de omzet in de holding telt zeer waarschijnlijk wel mee).
  • Als u een aanvraag voor de NOW indient, dan bent u ook verplicht om de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of het personeel daarover te informeren

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.