Corona-update 4 Personeel en Salaris

De NOW wordt verlengd met een periode van 4 maanden. Met de NOW 2.0 kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Deze regeling is een vervolg op de eerste NOW regeling. Ook bij de NOW 2.0 moet er sprake zijn van een verwachtte omzetdaling van minimaal 20% ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet van 2019. Ook werkgevers die geen aanvraag voor de NOW I hebben ingediend kunnen de NOW 2.0 aanvragen.

De NOW is verlengd met een periode van 4 maanden: De NOW 2.0

Wijziging in de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW I

  • Voor de NOW 2.0 wordt gekeken naar de loonsom van maart 2020, zoals deze bij de Belastingdienst bekend was op 15 mei 2020.
  • De opslag voor de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  • Als een bedrijf gebruik maakt van de  NOW 2.0, dan mag het bedrijf over dit jaar geen winstuitkering doen aan de aandeelhouders en geen bonussen uitkeren aan de directie of het bestuur van de onderneming. Bonussen aan gewone medewerkers die gebruikelijk zijn mogen wel worden uitgekeerd.
  • Werkgevers krijgen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van het werk.

Een veelbesproken punt is de ontslagboete:

  • Bij de NOW I, maar ook bij de NOW 2.0 is er een verplichting om geen ontslag aan te vragen. Als je dat toch doet, krijg je een boete. Deze boete was 150% van de loonsom van de werknemer. Voor de NOW 2.0 wordt dit verlaagd naar 100%. In de media is regelmatig aangegeven dat de ontslagboete komt te vervallen. Dat is dus niet het geval! Het blijft zo dat de loonkosten van een werknemer, waar een ontslagaanvraag voor wordt ingediend in de NOW-periode, wordt afgehaald van de loonsom van de basisperiode. U krijgt dan dus geen vergoeding meer voor deze werknemer.

Wanneer kan ik de NOW 2.0 aanvragen?

Het streven is dat de NOW 2.0 kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020.

De aanpassingen in de NOW I op een rijtje

  • De aanvraagperiode is verlengd tot en met 5 juni 2020.
  • Startende bedrijven: Werkgevers die geen loonsom hadden in januari 2020 of november 2019 kwamen niet in aanmerking voor de NOW. Deze bedrijven kunnen nu wel een aanvraag indienen. Zij krijgen dan geen voorschot uitbetaald, maar kunnen bij de definitieve vaststelling wellicht wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze bedrijven zullen dan als een seizoensbedrijf worden behandeld.
  • De NOW is een subsidie vanuit publiek geld. De overheid wil hier zo transparant mogelijk over zijn. Daarom heeft de overheid het UWV gevraagd de namen van de aanvragers en de verleende voorschotten en vastgestelde subsidies te publiceren op de website van het UWV.
  • Voor bedrijven in die totaal een voorschot hebben ontvangen van meer dan € 100.000,- of waarbij de totale subsidie uitkomt op meer dan € 125.000,- moet een accountantsverklaring komen. Net als voor bedrijven die onderdeel zijn van een groep, maar voor de bepaling van de omzetdaling uitgaan van de werkmaatschappij.
  • Seizoensbedrijven: Bedrijven worden gezien als seizoensbedrijf als de loonsom van maart 3 x zo hoog was als die van januari. Dan wordt bij de definitieve subsidievaststelling de loonsom van maart bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming.
Van Winssen Personeel en Salaris_33

Wilt u weten wie we zijn en hoe onze klanten ons en onze dienstverlening ervaren?

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.