Corona-update Personeel en Salaris

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats? Het kabinet introduceerde op dinsdagavond 17 maart de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling.

  • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten (tot 90% van de loonsom) en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden
notebook-2386034_1280

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

 

e mogelijkheden om belastingen later te betalen worden tijdelijk versoepeld. De aangifte moet tijdig worden ingediend maar de betaling mag (onder voorwaarden) later worden gedaan.

Salarisadministratie Kinderopvang; Van Winssen Personeel en Salaris

Mag een werknemer thuis blijven als de scholen en de kinderopvang worden gesloten?

Een werknemer heeft recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof als hij zijn werk niet kan verrichten wegens onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de werkzaamheden eisen.

Ons team

Sinds afgelopen maandag werken we vanuit huis. Door op afstand te werken kunnen we onze dienstverlening aan u zo goed mogelijk continueren. U kunt ons gewoon blijven bereiken op het nummer dat u gewend bent (024 – 675 29 04) en de telefoon wordt altijd opgenomen!

We helpen u graag door deze lastige tijden heen.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.