De Tozo en de TVL verlengd

Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL) voor het MKB

Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen ook na 1 oktober 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021.

Bedrijven vragen de TVL-subsidie steeds voor 3 maanden aan. Per 3 maanden is er maximaal € 90.000 beschikbaar. Deze grens gaat na 1 januari 2021 langzaam omhoog.

Tozo 3: De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tozo is verlengd tot en met juni 2021.  Vanaf 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente.  U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd.

Van Winssen Personeel en Salaris_33

Wilt u weten wie we zijn en hoe onze klanten ons en onze dienstverlening ervaren?

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.