Bij de afrekening NOW I wordt het verschil tussen het reeds ontvangen bedrag en de werkelijke tegemoetkoming verrekenend. Als u teveel hebt ontvangen, moet u terugbetalen en als het voorschot lager was dan de afrekening, krijgt u het verschil uitbetaald.

Voor de NOW I kunt u vanaf 7 oktober 2020 de gegevens aanleveren. Dit moet in principe binnen 24 weken gebeuren. Heeft u een accountantsverklaring nodig, dan wordt deze termijn verlengd naar 38 weken.

Nadat de gevraagde gegevens aangeleverd zijn heeft UWV daarna 52 weken de tijd om de subsidie definitief vast te stellen.

Als u het niet eens bent met de beslissing over de definitieve berekening van de NOW-tegemoetkoming, kunt u bezwaar maken. Doe dit altijd binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat.