Iedereen kan € 1.000,- krijgen voor een opleiding

Werkenden en werkzoekenden kunnen in 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan gebruikt worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Dit moet een erkende opleiding zijn. De subsidie heet STAP. Dit staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Het aanvragen van het STAP-budget kan zes keer per jaar. Elke twee maanden kan er voor het daaropvolgende tijdvak een aanvraag worden ingediend.

Voor u als werkgever scheelt dit in de kosten van een opleiding. De werknemer vraagt het STAP-budget aan, en u betaalt het bedrag dat eventueel overblijft.

STAP-budget: subsidie op scholing

De aangevraagde tegemoetkoming wordt door het UWV direct overgemaakt aan het instituut waar de opleiding wordt gevolgd.

Dit betekent dus dat de kosten niet eerst voorgeschoten hoeven te worden, zoals dat wel het geval was in de oude regeling, waarin een belastingaftrek goldt voor scholing en scholingskosten.

Voor het aanvragen van de subsidie is een special STAP-portaal aangemaakt, waarin u vanaf uw aanvraag kunt doen. U heeft hiervoor een inschrijving van een opleiding nodig en ook een STAP-aanmeldbewijs. Deze laatste moet u bij uw opleiding aanvragen.

Uw werknemer heeft recht op STAP-budget voor een opleiding als:

  • hij/zij ouder is dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt (of hij wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer is, dat is voor de aanvraag niet relevant).
  • hij/zij of partner de Nederlandse nationaliteit heeft (of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie).
  • hij/zij volksverzekerd is: dit bent u als u de afgelopen 27 maanden ten minste 6 maanden in Nederland hebt gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad.
  • hij/zij dit kalenderjaar nog geen STAP-budget heeft gekregen en er nog budget is.
  • hij/zij voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het STAP-scholingsregister).

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.