Invoer NOW uren – De Corona Wizard voor oproepkrachten

Als u een aanvraag voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid heeft ingediend, dan heeft u ook aangegeven dat u de loonsom zo veel mogelijk gelijk zal houden. De regering heeft dit gedaan om via deze regeling ook de doorbetaling van de oproepkrachten te waarborgen.

Een veelgebruikte methode hiervoor is om het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 3 maanden door te betalen. In Personeel en Salaris Online is hiervoor een speciale functionaliteit ontwikkeld: De invoer NOW uren, of te wel de Corona wizard.

Screenshot

Vanuit de subsidie van het NOW krijgt u een vergoeding van de loonkosten die afhankelijk is van uw omzetdaling. In eerste instantie lijkt het dan financieel voordeliger om oproepkrachten niet meer op te roepen en niet meer door te betalen. Geen kosten is voordeliger dan wel kosten met een gedeeltelijke kostenvergoeding. De regering heeft in de regeling van de NOW hier echter rekening mee gehouden: De subsidie gaat voor het voorschot uit van de loonsom van januari 2020. Is de loonsom van maart t/m mei 2020 lager dan de loonsom van januari, dan wordt de subsidie niet verminderd naar rato van het omzetverlies, maar met de volledige loonsomdaling.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.