Maatregelen schijnconstructies

Wat verandert er?

De volgende maatregelen gaan in per 2017: 

Vanaf 1 januari 2017 betalen werkgevers tenminste het volledige netto minimumloon. Alle constructies zijn verboden waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen. Op het minimumloon mogen alleen nog volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Voorbeelden hiervan zijn belastingen en premies.

U mag standaard geen verrekeningen meer met het netto minimumloon toepassen. Verrekeningen zijn bijvoorbeeld inhoudingen op het loon voor consumpties, huisvesting, ziektekostenpremies, boetes, verzekeringen of personeelsvereniging.

Wat mag u wel inhouden?

U mag wel de loonheffing, pensioenpremies en de WGA-premie in mindering brengen op het loon. Ook als er een voorschot is gegeven op het loon of als er een loonbeslag is mag dat bij de salarisberekening worden verrekend.

Wat mag u niet inhouden?

Buiten de hierboven genoemde toegestane inhoudingen mag u niets inhouden als dat leidt tot een netto loon dat lager is dan het netto minimumloon. Voor de inhouding van huur en/of een zorgverzekeringspremie is er een uitzondering gemaakt. Bij werknemers in dienst van een Nederlands bedrijf mag de premie voor de basisverzekering wel worden ingehouden als de werknemer daar een volmacht voor geeft. Ook inhoudingen voor de huur zijn toegestaan als er een volmacht is gegeven. Voor de inhoudingen voor een zorgverzekering of huur zijn er nog aanvullende eisen. Mocht dit bij u van toepassing zijn, dan kunt u meer informatie vinden op de site van de rijksoverheid of neem contact met ons op.

Kunt u dan niets meer inhouden?

Als u meer betaalt dan het wettelijk minimumloon, dan kunt u het verschil met het netto minimumloon wel gebruiken om inhoudingen toe te passen. Verder kunt u nog altijd verrekenen met de uitbetaling van het vakantiegeld, overwerk of bonusuitkeringen.

Voor meer informatie over de Wet Aanpak Schijnconstructies kunt u ook de site van de rijksoverheid bekijken.

De volgende maatregelen zijn per 1 januari 2016 ingegaan:

  • U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon per bank overmaken. U bent zelfs verplicht om de betaling te verrichten op een bankrekening van uw werknemer (en ook te controleren of dat zijn bankrekening is).
  • U moet zorg dragen voor een duidelijke loonstrook. Dit betekent dat duidelijk moet zijn waar eventuele kostenvergoedingen voor dienen. All-in loonafspraken moeten gespecificeerd op loonstrook worden vermeld.

De volgende maatregelen zijn per 1 juli 2015 ingegaan:

  • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon wordt uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Eerder was alleen de werkgever aansprakelijk. U kunt deze aansprakelijkheid voorkomen door bedrijven in te huren die een bepaald keurmerk hebben. Tevens kunnen opdrachtgevers in hun contracten afspraken maken over de naleving van de cao. Om aansprakelijkheid zoveel mogelijk  te voorkomen volgt u het 5-stappenplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/personeel/personeel-aannemen-en-inhuren/ketenaansprakelijkheid-voor-loon-voorkomen/
  • Een AOW’er heeft recht op het wettelijk minimumloon. Eerder was dit nog niet het geval.
  • Krijgt uw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan nu namelijk met een verzoekschrift. Eerder moest uw werknemer dit nog met een dagvaarding doen waarvoor hij een deurwaarder nodig had.
  • Maakt een werkgever zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Dan wordt dit openbaar gemaakt.

 

Heeft u nog vragen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen voor een verdere toelichting en advies. Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.
Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.