Minimumloon aanzienlijk hoger voor jongeren vanaf 1 juli 2019

Per 1 juli wordt de leeftijd waarop een werknemer recht krijgt op het volwassen minimumloon verlaagd van 22 jaar naar 21 jaar. Hierdoor krijgen ook werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon.

Dit wettelijk minimumloon bedraagt voor werknemers van 21 jaar en ouder per 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand. Voor werknemers van 21 jaar is dit een enorme stijging van 19,1%!
Voor werknemers van 20 jaar is dat 15,7%, voor 19 jaar 10,4% en voor 18 jaar 6,6%. Voor werknemers van 22+ en 17 jaar of jonger is de normale verhoging van 1,23% van toepassing.

In het overzicht wettelijk minimumlonen per 1 juli 2019 zijn de bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden er alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 t/m 20 jaar. In het overzicht BBL wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 zijn de bedragen per maand, week en uur opgenomen voor deze leeftijdsgroepen. Voor de overige leeftijden, 15 t/m 17 en 21 jaar, geldt het standaard wettelijk minimum loon.

Aanzienlijk hogere loonkosten & compensatie

Door deze verhogingen krijgt u te maken met aanzienlijk hogere loonkosten voor jonge werknemers op minimumloonniveau. Hiervoor is een (gedeeltelijke) compensatieregeling in het leven geroepen; ‘het minimumjeugdloon voordeel’, of te wel het Jeugd-LIV.

De compensatie wordt bepaalt op basis van een bedrag per verloond uur. Er is geen minimum aantal uren voor deze regeling (minimumjeugdloon voordeel). U kunt dus een compensatie krijgen voor een oproepkracht, maar ook voor een fulltime werknemer.

Deze bedragen zijn maximaal per werknemer in 2019:

  • € 270,40 per jaar (€ 0,13 per uur) voor een werknemer die op 31 december 2018 18 jaar was;
  • € 332,80 per jaar (€ 0,16 per uur)  voor een werknemer die op 31 december 2018 19 jaar was;
  • € 1227,20 per jaar (€ 0,59 per uur) voor een werknemer die op 31 december 2018 20 jaar was;
  • € 1892,80 per jaar (€ 0,91 per uur) voor een werknemer die op 31 december 2018 21 jaar was.

Voor de verhoging per 1 juli 2019 wordt de compensatie naar verwachting verwerkt in de bedragen van het Jeugd-LIV van 2020, te ontvangen in september 2021.

Het loon mag niet te hoog zijn. Als u namelijk bonussen, provisies of andere bruto toeslagen betaalt kunt u boven de grens uitkomen waardoor u geen compensatie ontvangt. Ook de bijtelling van lunch, een auto of andere vormen van loon in natura kunnen ervoor zorgen dat u geen compensatie krijgt.

Wat moet u doen om deze compensatie te ontvangen?

U hoeft hier niets voor te doen. Wij zorgen ervoor dat de benodigde gegevens worden aangeleverd. De Belastingdienst gaat deze gegevens uit uw aangifte loonheffingen halen. Het is wel zo dat de Belastingdienst alle gegevens van 2019 pas in de loop van 2020 gaat verwerken. De betaling van de compensatie over 2019 zal naar verwachting pas in september 2020 (!) plaatsvinden.

Naast de compensatieregeling “verhoging minimumjeugdloon” is er nog een andere subsidie (voor werknemers die meer dan 100% van het wettelijke minimumloon ontvangen): We hebben u daar reeds eerder over geïnformeerd:Het Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.