Minimumloon per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 23 jaar of ouder € 1524,60 bruto per maand.

Op 1 juli en 1 januari van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Het uitgangspunt daarbij is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging. Op 1 juli 2015 werd het minimumloon voor het laatst verhoogd (met 0,40%). Per 1 januari 2016 zal het wettelijk minimumloon verhoogd worden met 1,11%.

In het overzicht wettelijk minimumlonen per 1 januari 2016 zijn de bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.
Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.