Minimumloon per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 22 jaar of ouder € 1.578,00 bruto per maand.

Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Het uitgangspunt daarbij is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging. Op 1 juli 2017 werd het minimumloon voor het laatst verhoogd (met 0,89%). Per 1 januari 2018 zal het wettelijk minimumloon verhoogd worden met 0,81%.

In het overzicht wettelijk minimumlonen per 1 januari 2018 zijn de bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden er per 1 januari 2018 alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 t/m 20 jaar. In het overzicht BBL wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 zijn de bedragen per maand, week en uur opgenomen voor deze leeftijdsgroepen. Voor de overige leeftijden, 15 t/m 17 en 21 jaar, geldt het standaard wettelijk minimum loon.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.
Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.