Minimumloon per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 1653,60 bruto per maand.

Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Het uitgangspunt daarbij is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging. Op 1 juli 2019 werd het minimumloon voor het laatst verhoogd (met 1,23%). Ook werd toen de leeftijd waarop een werknemer recht krijgt op het volwassen minimumloon verlaagd van 22 jaar naar 21 jaar. Hierdoor hebben ook werknemers van 21 jaar vanaf 1 juli 2019 recht op het volledige wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2020 zal het wettelijk minimumloon verhoogd worden met 1,10%.

In het overzicht Wettelijk minimumlonen per 1 januari 2020 zijn de bruto bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden er per 1 januari 2020 alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 t/m 20 jaar. In het overzicht BBL wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 zijn de bruto bedragen per maand, week en uur opgenomen voor deze leeftijdsgroepen. Voor de overige leeftijden, 15 t/m 17 en 21 jaar, geldt het standaard wettelijk minimum loon.

Klik hier om het overzicht Wettelijk minimumlonen per 1 januari 2020 in PDF te downloaden.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.