Minimumloon per 1 januari 2023 8,05% hoger

gepubliceerd: 19 december 2022

Per 1 januari 2023 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 1.934,40 bruto per maand. Dit is een stijging van 10,15 procent.

Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Op 1 juli 2022 werd het minimumloon voor het laatst verhoogd (met 0.96%). Het uitgangspunt daarbij is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging.

In het overzicht Wettelijk minimumlonen per 1 juli 2023 zijn de bruto bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden er alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 t/m 20 jaar. In het overzicht BBL wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 zijn de bruto bedragen per maand, week en uur opgenomen voor deze leeftijdsgroepen. Voor de overige leeftijden, 15 t/m 17 en 21 jaar, geldt het standaard wettelijk minimumloon.

Veilig en AVG proof: SendSafely

Wil je eenvoudige software en persoonlijk contact?

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.