Minimumloon per 1 januari 2023 10,15% hoger

gepubliceerd: 18 november 2022

Per 1 januari 2023 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 1934,40 bruto per maand. Dit is een stijging van 10,15 procent.

Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. De aanpassing van het minimumloon per 1 januari 2023 is het gevolg van de bijzondere verhoging met 8,05 procent en de reguliere indexatie.  In totaal neemt het bruto minimumloon door de bijzondere verhoging en de reguliere indexatie tussen 1 juli 2022 en 1 januari 2023 toe met 10,15 procent.

In het overzicht Wettelijk minimumlonen per 1 januari 2023 zijn de bruto bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden er alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 t/m 20 jaar. In het overzicht BBL wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 zijn de bruto bedragen per maand, week en uur opgenomen voor deze leeftijdsgroepen. Voor de overige leeftijden, 15 t/m 17 en 21 jaar, geldt het standaard wettelijk minimumloon.

Veilig en AVG proof: SendSafely

Wil je eenvoudige software en persoonlijk contact?

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.