Minimumloon per 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 wordt het wettelijk minimumloon voor jongeren aanzienlijk verhoogd. Vanaf 1 juli 2017 zullen 22 jarige werknemers al het volwassenminimumloon ontvangen.

Jongeren van 18 t/m 22 jaar met een loon op minimumloonniveau ontvangen vanaf 1 juli een loonsverhoging die op kan lopen tot meer dan 18%. Werkgevers worden gedeeltelijk gecompenseerd (in september 2019). In de onderstaande tabel kunt u de procentuele verhogingen zien voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Per 1 juli 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 22 jaar of ouder € 1.565,40 bruto per maand.

Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Het uitgangspunt daarbij is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging. Op 1 januari 2017 werd het minimumloon voor het laatst verhoogd (met 0,94%). Per 1 juli 2017 zal het wettelijk minimumloon verhoogd worden met 0,89%.

In het overzicht wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 zijn de bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden er per 1 juli 2017 alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 t/m 20 jaar. In het overzicht BBL wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 zijn de bedragen per maand, week en uur opgenomen voor deze leeftijdsgroepen. Voor de overige leeftijden, 15 t/m 17 en 21 jaar, geldt het standaard wettelijk minimum loon.

 

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.
Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.