Minimumloon per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 1680,- bruto per maand.

Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Het uitgangspunt daarbij is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging. Op 1 januari 2020 werd het minimumloon voor het laatst verhoogd (met 1,10%). Per 1 juli 2020 zal het wettelijk minimumloon verhoogd worden met 1,60%.

In het overzicht Wettelijk minimumlonen per 1 juli 2020 zijn de bruto bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden er per 1 juli 2020 alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 t/m 20 jaar. In het overzicht BBL wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 zijn de bruto bedragen per maand, week en uur opgenomen voor deze leeftijdsgroepen. Voor de overige leeftijden, 15 t/m 17 en 21 jaar, geldt het standaard wettelijk minimum loon.

Veilig en AVG proof: SendSafely

Wilt u eenvoudige software en persoonlijk contact?

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.