Minimumloon per 1 juli 2024 3,08% hoger

gepubliceerd: 11 juni 2024

Per 1 juli 2024 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 2.389,44 bruto per maand. Dit is een stijging van 3,08 procent.

Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Op 1 januari 2024 werd het minimumloon verhoogd (met 3,75%). Het uitgangspunt daarbij is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging.

In het overzicht Wettelijk minimumlonen per 1 juli 2024 zijn de bruto bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden er alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 t/m 20 jaar. In het overzicht BBL wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 zijn de bruto bedragen per maand, week en uur opgenomen voor deze leeftijdsgroepen. Voor de overige leeftijden, 15 t/m 17 en 21 jaar, geldt het standaard wettelijk minimumloon.

Veilig en AVG proof: SendSafely

Wil je eenvoudige software en persoonlijk contact?

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.