Netto vakantiegeld

In mei of juni ontvangen uw medewerkers weer het vakantiegeld. Voor velen van hen zal het zo zijn dat het uiteindelijke netto bedrag lager uitvalt dan dat van vorig jaar. Wellicht heeft u hier al iets van meegekregen via de media of via onze e-mailing begin januari 2015. Hieronder vindt u een toelichting voor u en/of voor uw medewerkers.

Korting

In Nederland werken we volgens het systeem van heffingskortingen. Dit is een directe korting op de belasting die u moet betalen. Vergelijk het met de manier waarop in de supermarkt vaak aanbiedingen worden verrekend op uw kassabon. Eerst ziet u het totale bedrag; de korting vanwege de aanbieding staat eronder. Uiteindelijk betaalt u door de korting een lager bedrag. Bij de berekening van het nettoloon houden wij, als dat is aangegeven, rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Samen heet dit loonheffingskorting. Dat staat ook bovenaan de salarisstrook. In de rubriek ‘LH/LHKorting’ ziet u of er wel (ja) of geen (Nee) rekening wordt gehouden met de heffingskorting.

Meer verdienen – minder korting

De regering heeft de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Dat wil zeggen ’hoe meer u verdient des te minder korting u ontvangt’. De algemene heffingskorting waarop iedereen recht heeft is in 2015 maximaal € 2.203. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw totale inkomen uit werk en woning. Hoe hoger dit inkomen, hoe minder korting. De afbouw begint bij een inkomen van € 19.822 per jaar. Is uw inkomen uit werk en woning € 56.935 of meer dan krijgt u nog € 1.342 korting.

Iedereen die werkt krijgt ook arbeidskorting. Het bedrag is afhankelijk van uw inkomen uit arbeid en is in 2015 maximaal € 2.220. Ook de hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van de hoogte van uw loon. Vanaf een salaris van € 49.770 per jaar krijgt u steeds minder korting. Vanaf een loon van € 100.670 per jaar krijgt u nog maar € 184 korting.

Terugbetalen

Veel mensen hebben gemerkt dat ze over 2014 nog een bedrag aan belasting bij moesten betalen of minder terugkregen. Dat komt omdat de Belastingdienst zegt dat ze in 2014 onvoldoende tijd had om de nieuwe wetgeving in haar systemen te verwerken.

In 2015 wordt nu reeds in de tabel bijzondere beloningen rekening gehouden met de afbouw van de heffingskorting(en). U ziet dat in onderstaande tabel onder het kopje ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’. Deze vindt u ook terug op de loonstrook als eventueel extra percentage in de rubriek ‘Tarief BT’ achter de plus.

  • Is uw loon op uw jaaropgave over 2014 hoger dan € 19.822 maar lager dan € 49.771 dan ziet u dat op het vakantiegeld uiteindelijk 44,32% belasting wordt ingehouden. Dat bestaat uit 42% regulier tarief (dat vorig jaar ook werd ingehouden) en 2,32% ’verrekeningspercentage loonheffingskorting’ (nieuw in 2015). Die 2,32% is de afbouw van de algemene heffingskorting.
  • Is uw loon over 2014 hoger dan € 49.770 maar lager dan € 56.936, dan heeft u te maken met het laatste stukje in de afbouw van de algemene heffingskorting (2,32%) en met de afbouw van de arbeidskorting (4,00%). U ziet dus dat er op het vakantiegeld in totaal 48,32% belasting wordt ingehouden. Een regulier tarief van 42% en een ’verrekeningspercentage loonheffingskorting’ van 6,32%.
  • Verdient u meer dan € 56.935 maar minder dan € 100.671 dan is de afbouw van de algemene heffingskorting al volledig verrekend met uw reguliere loon. U heeft dan nog wel te maken met de afbouw van de arbeidskorting. Op het vakantiegeld ziet u dat er 56% belasting wordt ingehouden. Een regulier tarief van 52% en een ’verrekeningspercentage loonheffingskorting’ van 4,00%.
  • Is uw loon meer dan € 100.670 dan wordt zowel de afbouw van de algemene heffingskorting als de afbouw van de arbeidskorting al volledig verrekend via uw reguliere loon.

De genoemde percentages van 2,32%, 6,32% en 4% zijn percentages van het bruto loon. Als u uw netto vakantiegeld gaat vergelijken met het netto vakantiegeld van vorig jaar, dan kan het verschil oplopen tot 10,9% van het netto vakantiegeld!

“Zoveel netto inleveren bij de uitbetaling van vakantiegeld is allesbehalve plezierig. Toch heeft (vrijwel) iedereen die nu minder over houdt van het vakantiegeld er vanaf januari 2015 maandelijks netto loon bijgekregen. Deels is dat een ´sigaar uit eigen doos´, omdat van vakantiegeld in 2015 nu veelal netto minder over blijft dan in 2014.”

Wij hopen dat dit artikel u enige duidelijkheid verschaft in de berekening van de ingehouden loonbelasting op het vakantiegeld dit jaar. Als u behoefte heeft aan een persoonlijke toelichting hierop dan geven we die uiteraard graag.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.
Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.