NOW 3.0: oktober 2020 tot en met juni 2021

gepubliceerd: 18 maart 2021

Het kabinet heeft het derde pakket aan coronasteunmaatregelen bekend gemaakt. Het pakket gaat gelden van 1 oktober 2020 tot en met juni 2021. De NOW 3.0 betreft dus een periode van 9 maanden.

Deze 9 maanden worden echter weer onderverdeeld in 3 kwartalen met elk eigen regels.

De verschillen tussen de 3 periodes zijn:

periode okt-dec 2020 jan-mrt 2021 april-juni 2021
minimale omzetdaling 20% 20% 20%
maximale vergoeding 80%* 85% 85%
vrijstellingspercentage 10% 10% 10%
maximale vergoeding per werknemer € 9.538 € 9.718 € 9.718

* Van het vergoedingspercentage van 90% krijgt de werkgever 80%. De overige 10% wordt ingezet voor scholing en werk-naar-werk trajecten.

Het vrijstellingspercentage geeft aan met welk percentage de loonsom mag dalen zonder dat dit een negatief gevolg geeft voor de subsidie.

De maximale vergoeding per werknemer was 2 x het maximum SV-loon (€ 9.538,-). Vanaf januari 2021 is dit € 9.718,-.

Aanvragen NOW 3.0

Je kunt tussen 16 november en 27 december bij UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, de NOW 3.1, over de periode oktober, november, december 2020.

Voor de NOW 3.2, het tweede tijdvak, is de aanvraagperiode 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor het derde tijdvak wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

De werkgever kiest per tijdvak of hij een aanvraag indient. De definitieve subsidievaststelling vindt wel pas plaats nadat alle tijdvakken zijn verlopen, in de zomer van 2021.

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.