Onduidelijkheid voortzetting Subsidieregeling praktijkleren

gepubliceerd: 4 juni 2022

De afgelopen jaren konden leerbedrijven gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren. Hierdoor konden ze tot en met dit jaar voor specifieke leerlingen die vanuit hun opleiding in dienst waren voor een leer-werktraject subsidie krijgen.

De huidige Subsidieregeling praktijkleren loopt tot eind 2022 en er is op dit moment nog niets bekend over een verlenging van de regeling. De huidige regeling is in de eerste helft van dit jaar geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mede op basis van de uitkomsten van deze evaluatie beslist het ministerie over zowel de voortzetting van de regeling als in welke vorm dat dan zou zijn. Uitsluitsel hierover wordt niet verwachten vòòr de zomer. 

Zodra wij duidelijkheid krijgen over de vervolgregeling, laten we dat direct aan je weten.