Premiekorting jongere werknemer

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (van 18 tot met 26 jaar) aan? Dan krijgt u vanaf 1 juli een korting van maximaal € 3.500,- per jaar op de te betalen loonheffingen als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft direct voorafgaand aan het arbeidscontract. U moet de werknemer een contract geven voor minimaal 32 uur per week voor de duur van minimaal een half jaar. Vanaf 1 juli 2015 geldt een minimum van 24 uur per week.

Hoogte premiekorting

U krijgt een premiekorting van maximaal € 3.500 per jaar. Voor jongeren die u aanneemt vanaf 1 januari 2014, ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. U ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van 2 jaar.

Het totaalbedrag van de premiekorting moet worden getoetst aan het totaalbedrag van de basispremie WAO/IVA/WGA, de gedifferentieerde premie Whk, de premie WW-Awf en de sectorpremie. Het totaal van de premiekortingen mag niet meer zijn dan de som van deze premies. Verrekenen met andere tijdvakken mag (onder voorwaarden). Wij zullen ook daar rekening mee houden voor u.

Wordt de jongere tijdens het dienstverband 27 jaar? Dan kunt u de premiekorting blijven toepassen.

Vereisten
U heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat de werknemer een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Had uw werknemer een WW uitkering, dan kan hij de doelgroepverklaring UWV aanvragen via UWV Telefoon Werknemers: 0900-9294. Had uw werknemer een bijstandsuitkering, dan kunt u doelgroepverklaring voor de bijstand aanvragen bij de gemeente.

Toepassing korting
Als u de doelgroepverklaring en een kopie van het ondertekende contract (van minimaal een half jaar en 32 uur per week of minimaal 24 uur vanaf 1 juli 2015) naar ons stuurt zullen we de korting verwerken via de aangifte loonheffingen. Deze regeling is een korting op de te betalen premies werknemersverzekeringen. U kunt dus niet meer korting krijgen dan u aan premies betaalt.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.
Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.