Verlaging salaris DGA vanwege coronacrisis is toegestaan

Een Directeur Groot Aandeelhouder moet voldoen aan de eisen van de gebruikelijkloonregeling.

De Belastingdienst heeft nu aangegeven dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en de liquiditeit van de BV het is toegestaan om het salaris van de DGA tijdelijk te verlagen. Aan het einde van 2020 zal dan het gebruikelijkloon voor heel 2020 opnieuw vastgesteld moeten worden. De beperking van het gebruikelijk loon mag maximaal gelijk zijn aan de omzetdaling van uw bedrijf.

Het gebruikelijkloon voor 2020 mag nu worden vastgesteld op:
het gebruikelijkloon van 2019 x de omzet over de januari t/m april 2020 / de omzet over januari t/m april 2019.

Dit is alleen toegestaan als de rekening-courantschuld of het dividend niet toe neemt als gevolg van het lagere gebruikelijkloon.
Het is niet toegestaan om het salaris met terugwerkende kracht te verlagen.

Normaal gesproken is het aanbevolen om ‘vooroverleg’ te plegen met de Belastingdienst voordat een DGA een lager salaris gaat krijgen. Vanwege de coronacrisis is dat op dit moment niet nodig.

Andere regelingen die van belang zijn door de DGA

In veel gevallen kan de DGA geen aanspraak maken op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Voor DGA’s is er wel een mogelijkheid om gebruik te maken van Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.