Verschil WW-premie tussen 2019 en 2020

In 2019 bestond de WW-premie uit 2 premies: de vaste WW-Awf premie en een variabele WW-sectorpremie. Vanaf 2020 zijn deze twee verdwenen, en zijn er twee nieuwe premiepercentages voor alle sectoren, afhankelijk van het soort contract van de medewerker.

Een lage premie voor alle werknemers met een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd en een vast aantal arbeidsuren en een 5% hogere premie voor de overige werknemers.

In het onderstaande overzicht hebben we duidelijk gemaakt wat de verschillen in premie gaan worden in 2020 ten opzichte van de oude premies in 2019.

Voor de vaste contracten (voor onbepaalde tijd,  met een bepaalde arbeidsduur én schriftelijk vastgelegd) is de premie altijd lager dan in 2019. Voor alle overige contracten betaalt u in 2020 altijd meer WW-premie dan in 2019.

In de meeste gevallen is het nadeel van de flexcontracten veel hoger, dan het voordeel van de vaste contracten.

Als u wilt weten onder welke sector u valt, dan kunt u dat terugvinden op de beschikking Whk, die u elk jaar van de Belastingdienst ontvangt.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.