Wijziging berekening loonheffingen voor niet-inwoners van Nederland vanaf 2019

Deze wijziging is van belang voor alle werkgevers met werknemers die woonachtig zijn in het buitenland en werknemers die hun sociale leven (bijvoorbeeld gezin) in het buitenland hebben.

Hoe is de situatie tot en met 2018?

Tot en met 2018 worden de belastingen berekend aan de hand van tabellen die worden uitgegeven door de Belastingdienst. Vanuit deze tabellen kan je bij elk salaris het bijbehorende bedrag aflezen wat aan loonheffingen moet worden ingehouden. In de vermelde bedragen zit de loonbelasting en de volksverzekeringen, maar er wordt ook rekening gehouden met de heffingskortingen. Er zijn verschillende kolommen voor diverse groepen (met en zonder heffingskorting en voor aow gerechtigde werknemers), maar er wordt geen onderscheid gemaakt in waar de werknemer woont.

Wat gaat er wijzigen vanaf 2019?

Vanaf 2019 hebben alleen werknemers die woonachtig zijn in Nederland nog het volle recht op het belastingdeel van de heffingskortingen via de loonheffingen. Werknemers die inwoner zijn van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Lichtenstein), Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba (de zogenaamde “landenkring”) hebben nog wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Alle werknemers woonachtig in de overige landen (de “derdenlanden”) hebben daar geen recht op.

Hoe gaat dit verwerkt worden?

De Belastingdienst heeft aparte tabellen gemaakt voor inwoners uit Nederland, de landenkring en derdenlanden. Wij zorgen er voor tijdens de salarisverwerking dat de juiste tabel wordt toegepast, mits bij het woonadres het juiste adres is ingevuld. Als dat een ander adres is dan op de loonstrook moet staan, dan is dat mogelijk. Op de loonstrook staat namelijk het postadres.

Wanneer ben je een inwoner van Nederland?

Als een werknemer in Nederland zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft is dit duidelijk. Het is onduidelijker als een werknemer zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft. Het belangrijkste criterium is dan: Waar speelt zijn sociale en economische leven zich af? Woont het gezin van de werknemer in het buitenland en gaan zijn kinderen daar naar school en heeft hij daar een bankrekening, dan is hij geen inwoner van Nederland. Bij een werknemer zonder gezin is het lastiger vast te stellen. Daar speelt ook vaak zijn intentie een grote rol. Is de werknemer van plan hier korte tijd te blijven, dan is hij geen inwoner van Nederland. Niet iedereen die tijdelijk in Nederland woont, is voor de loonbelasting dus een inwoner van Nederland. U moet als werkgever zelf bepalen van welk land uw werknemer inwoner is.

Waarom deze wijziging?

Buitenlandse werknemers kregen altijd alle heffingskortingen bij de berekening van de loonbelasting. Vanuit de inkomstenbelasting hebben buitenlandse werknemers echter niet altijd recht op al deze kortingen. Hierdoor moest de Belastingdienst regelmatig bij buitenlandse werknemers geld terug vorderen. Bij de nieuwe systematiek wordt er bij buitenlandse werknemers minder korting berekend en dus meer belasting ingehouden. Mochten ze toch in aanmerking komen voor bepaalde kortingen, dan kunnen ze dat terugvorderen bij de Belastingdienst via de inkomstenbelasting of de voorlopige teruggave. Een werknemer kan via de site van de Belastingdienst uitzoeken of hij toch nog recht heeft op de kortingen: Belastingdienst
Wat zijn de gevolgen voor deze werknemers?

In het onderstaande overzicht wordt duidelijk wat de verschillen worden in de ingehouden loonheffingen per 2019.

Welke acties moet u ondernemen?

  • U dient te inventariseren welke werknemers in het buitenland wonen of daar hun sociale leven hebben.
  • Als u heeft vastgesteld welke werknemers geen inwoners van Nederland zijn, kunt u in Personeel en Salaris Online het woonadres van de werknemers aanpassen. (Dit kunt u nu al doen, maar uiterlijk voor de eerste verloning van januari)
  • Tenslotte is het verstandig uw werknemers voor te bereiden op de daling van hun netto salaris. Wanneer 90% van het inkomen in Nederland wordt belast is de kans groot dat de werknemer via de inkomstenbelasting alsnog gebruik kan maken van de volledige heffingskortingen.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.
Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.