Heeft Van Winssen Personeel en Salaris inzage in mijn omgeving in Nostradamus?

Nee, die digitale omgeving van Nostradamus is van uzelf en wij hebben daar geen inzage in. Vertrouwelijke bedrijfsinformatie blijft alleen bij u. Wij gebruiken alleen de informatie uit onze eigen administratiesoftware om de salarissen correct te verwerken.