Welke gegevens worden uitgewisseld tussen TactiPlan en Personeel en Salaris Online (Nmbrs) ?

Op basis van de geklokte uren worden de gewerkte uren, overuren, toeslaguren en verlofuren met één druk op de knop verstuurd vanuit TactiPlan naar Personeel en Salaris Online.

De NAW gegevens van je medewerkers voer je in in de salarissoftware en ze worden automatisch verstuurd naar TactiPlan.  Latere wijzigingen in deze gegevens in de salarissoftware worden automatisch bijgewerkt in TactiPlan.