Kunnen overwerk- of onregelmatigheidstoeslagen automatisch worden berekend in Dyflexis?

Jazeker. In Dyflexis wordt er rekening gehouden met uw cao. Op basis hiervan worden feestdagen-, avond-/nacht-, overwerk- of onregelmatigheidstoeslagen automatisch berekend en meegenomen in de verwerking van de planning en de uren. Deze worden ook volledig geautomatiseerd verzonden naar de salarissoftware van Van Winssen, als u gebruik maakt van de koppeling tussen Dyflexis en de salarissoftware Personeel en Salaris Online van Van Winssen Personeel en Salaris.