Welke gegevens worden uitgewisseld tussen de personeelsplanner van Eijsink en Personeel en Salaris Online?

De werknemersgegevens worden automatisch vanuit Personeel en Salaris Online in de Booq Personeelsplanner van Eijsink geïmporteerd. Denk aan de NAW gegevens, de contractgegevens en de salarisgegevens. Wijzigingen in deze werknemersgegevens, de contracten en de salarisgegevens in de salarissoftware worden automatisch bijgewerkt in de personeelsplanner van Eijsink. Gewerkte uren, overuren, toeslaguren en verlofuren worden geëxporteerd vanuit Eijsink en met 1 druk op de knop verstuurd naar Personeel en Salaris Online.