Welke gegevens worden uitgewisseld tussen Nostradamus en Personeel en Salaris Online (Nmbrs) ?

Op basis van de geklokte uren worden de gewerkte uren, overuren, toeslaguren en verlofuren met één druk op de knop verstuurd vanuit Nostradamus naar Personeel en Salaris Online.

De werknemersgegevens voer je in in de salarissoftware en deze worden automatisch verstuurd naar Nostradamus. Dit gaat om de NAW-gegevens van de werknemers en de salaris- en contractgegevens.  Latere wijzigingen in deze gegevens in de salarissoftware worden automatisch bijgewerkt in Nostradamus.