Welke gegevens worden uitgewisseld tussen Nostradamus en Personeel en Salaris Online (Nmbrs) ?

Op basis van de geklokte uren worden de gewerkte uren, overuren, toeslaguren en verlofuren met 1 druk op de knop verstuurd vanuit Nostradamus naar Personeel en Salaris Online.

De werknemersgegevens voert u in in de salarissoftware en worden automatisch verstuurd naar Nostradamus. Dit gaat om de NAW gegevens van de werknemers en de salaris- en contractgegevens.  Latere wijzigingen in deze gegevens in de salarissoftware worden automatisch bijgewerkt in Nostradamus.