Welke gegevens worden uitgewisseld tussen Shiftbase en Personeel en Salaris Online?

De werknemersgegevens worden automatisch vanuit Personeel en Salaris Online in Shiftbase geïmporteerd. Denk aan de NAW gegevens, de contractgegevens en de salarisgegevens. Wijzigingen in de werknemersgegevens de contracten en de salarisgegevens  in Personeel en Salaris Online worden automatisch bijgewerkt in Shiftbase. Gewerkte uren, overuren, toeslaguren en verlofuren worden geëxporteerd vanuit Shiftbase en met 1 druk op de knop verstuurd naar Personeel en Salaris Online.