Archief

/ 02.06.2022

De werknemersgegevens kunnen automatisch vanuit de salarisadministratie aan Staff worden gekoppeld. Denk aan de NAW gegevens, de contractgegevens en de salarisgegevens. Wijzigingen in deze werknemersgegevens, de contracten en de salarisgegevens worden automatisch bijgewerkt in de software van Staff. Gewerkte uren, overuren, toeslaguren en verzuimuren worden...

/ 02.06.2022

Ja zeker! Van Winssen Personeel en Salaris heeft veel ervaring met het koppelen van de salarisadministratie met de Staff. Snel en tegen lage eenmalige kosten richten we bij Van Winssen Personeel en Salaris de koppeling met Staff voor je in. Vervolgens heb je een automatische...