Nieuws

  • Alles
  • Nieuws

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Deze wet omvat een aantal maatregelen die direct invloed hebben op uw salarisadministratie. Wat is er precies verandert en waar moet u rekening mee houden in uw administratie?...

Deze week is onze nieuwe collega Samantha ons team komen versterken als junior medewerker personeels- en salarisadministratie....

De premiekortingen zijn vervangen door LoonKostenVoordelen (LKV). Hier leest u een beknopte toelichting op de Wet Tegemoetkoming Loondomein, de cijfers en spelregels voor 2019 en de nieuwste berichten en cijfers voor 2020....

Gezocht: salarisspecialist met IT affiniteit. We zijn een enthousiast team en wij geloven in persoonlijke aandacht, zetten nét dat stapje extra en we gaan voor langetermijnrelaties. We nemen elkaar serieus en denken graag met elkaar mee. We zijn zorgvuldig, autonoom en een tikkie eigenwijs. We...

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. De vrije ruimte is per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7%. Dat geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het...

Per 1 januari 2020 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 1653,60 bruto per maand. Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Het...

Voor u als werkgever met oproepkrachten of werknemers met een min-max contract zijn er in 2020 een aantal regels bijgekomen die grote gevolgen hebben. Zo bent u sinds januari 2020 verplicht uw oproepkrachten na 12 maanden een contract met vaste uren aan te bieden, moet...

Per 2020 zijn de WW-premies voor iedereen gewijzigd. Er zijn twee nieuwe premiepercentages voor alle sectoren, afhankelijk van het soort contract van de medewerker. Een lage premie voor alle werknemers met een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd en een vast aantal arbeidsuren en een 5%...