Nieuws

  • Alles
  • Nieuws

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. De vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7%. Dat geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het...

Per 1 januari 2020 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 1653,60 bruto per maand. Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Het...

Voor u als werkgever met oproepkrachten of werknemers met een min-max contract komen er in 2020 een aantal regels die grote gevolgen gaan hebben. Zo bent u verplicht uw oproepkrachten na 12 maanden een contract met vaste uren aan te bieden, moet u 4 dagen...

Gezocht: ervaren parttime personeels- en salarisadministrateur. En we zoeken iemand mét Van Winssen DNA! Van Winssen DNA? Ja! We zijn een enthousiast team en wij geloven in persoonlijke aandacht, zetten nét dat stapje extra en we gaan voor langetermijnrelaties. We nemen elkaar serieus en denken...

Vanaf 2020 wijzigen de WW-premies voor iedereen. Er komen twee nieuwe premiepercentages voor alle sectoren, afhankelijk van het soort contract van de medewerker. Een lage premie voor alle werknemers met een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd en een vast aantal arbeidsuren en een 5% hogere...

Dinsdag 17 september 2019 : Prinsjesdag. Na de Troonrede van de Koning in de Ridderzaal, heeft de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Eén onderdeel van de plannen voor 2020 is de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans...

Deze week vieren we een bijzonder jubileum: onze collega en teamleider Patrick Brugman is 10 jaar in dienst! Dit betekent feest en moet gevierd worden met bloemen, een flesje wijn en een gezamenlijk etentje....

Ook dit jaar is het weer mogelijk om gebruik te maken van de Subsidie Praktijkleren. Dit is een subsidie om u als werkgever tegemoet te komen in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van...

Deze week vieren we een bijzonder jubileum: onze collega Jeanne Driessen is 12,5 jaar in dienst! Samen met Roel van Winssen heeft Jeanne de basis gelegd voor zoveel moois. Dit moet gevierd met bloemen, een flesje wijn en een gezamenlijk etentje....