Nieuws

  • Alles
  • Nieuws

Ook dit jaar is het mogelijk om de Subsidie praktijkleren aan te vragen voor uw leerlingen in de periode september 2019 t/m juni 2020. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per leerwerkplaats per schooljaar. Uiteraard verzorgen we graag voor u deze subsidie aanvraag. Wij...

Per 1 juli 2020 geldt het aanvullend geboorteverlof. Werknemers kunnen daardoor in het halfjaar nadat hun partner is bevallen maximaal 5 weken (onbetaald) verlof opnemen na het geboorteverlof. Zij krijgen in die periode een uitkering van het UWV. De werkgever moet zorgen voor een goede...

Drie ondernemers en De Amersfoortse verzekeringen hebben de handen ineen geslagen om het voor werkgevers een stuk makkelijker te maken. Het gemeenschappelijke doel is een optimale dienstverlening voor werkgevers. Gemak, Zekerheid, Deskundigheid en Aanspreekbaar. ...

De NOW wordt verlengd met een periode van 4 maanden, waarmee een tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd voor de maanden juni tot en met september. Ook leest u meer over de TOZO 2.0 en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)....

In de TOZO 2.0 regeling is het partnerinkomen van invloed op de hoogte van de aanvullende uitkering. Voor MKB-bedrijven in de sectoren die vallen onder de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren - regeling is er een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Blijf via ons op de hoogte....

Per 1 juli 2020 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 1680,- bruto per maand. Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Het...

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Als onderdeel van de steunmaatrelenen voor ondernemers is de werkkostenregeling in 2020 verruimt van 1,7% naar 3% van de loonsom tot € 400.000,-. ...

Als u een NOW aanvraag heeft ingediend, heeft u ook aangegeven de loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden. Maar hoe weet u nu hoeveel uur u uw oproepkrachten moet doorbetalen? In Personeel en Salaris Online is een speciale functionaliteit beschikbaar om het gemiddelde aantal...

Sinds deze week is het loket bij UWV geopend om aanvragen voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) in te dienen. We hebben daarom in een video-uitleg de regeling toegelicht en vragen van klanten beantwoord. De uitleg is nu terug te kijken via YouTube....