Nieuws

  • Alles
  • Nieuws

Per 1 juli 2024 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 2.389,44 bruto per maand. Dit is een stijging van 3,08 procent ten opzichte van de laatste verhoging per 1 januari 2024....

De premiekortingen zijn vervangen door LoonKostenVoordelen (LKV). Hier lees je een beknopte toelichting op de Wet Tegemoetkoming Loondomein, de cijfers en spelregels voor 2023....

Voor 2024 zijn de percentages aangepast: tot een loonsom van € 400.000,- geldt in 2024 een opbouw van 1,92% (in plaats van de 3% die je in 2023 opbouwde). Over de loonsom boven de € 400.000,- bouw je 1,18% vrije ruimte op....

Per 1 januari 2024 treedt de Wet minimumuurloon in werking. De invoering hiervan betekent dat het minimumloon niet meer per maand of 4-wekenperiode wordt vastgesteld maar per uur....

Wat zijn de plannen voor 2024? Op Prinsjesdag maakt de regering haar beleidsplannen voor komend jaar bekend. Hier bespreken we een aantal maatregelen die gevolgen hebben voor jou als werkgever, zoals de stijging van het minimumloon, de reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding.. ...

Ben jij als salarisspecialist lekker zelfstandig, maar ook een teamplayer? Werk je graag met moderne software en heb je affiniteit met IT? Kan je op HBO niveau presteren en wil je graag jezelf blijven ontwikkelen? ...

Als stagiairs een vergoeding krijgen voor de stage die ze lopen, dan moeten er ook voor de stagiairs een loonstrookje worden gemaakt. Vaak is het zo dat de brutostagevergoeding ook een nettovergoeding wordt, maar het is wel loon dat moet worden aangegeven zodat de Belastingdienst...

Wij verwelkomen Sia als trainee personeels- en salarisadministratie binnen ons team. Met dank aan Werkbedrijf Rijk van Nijmegen is Sia bij ons van start gegaan....

Per 1 juli 2023 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 1.995,- bruto per maand. Dit is een stijging van 3,13 procent ten opzichte van de laatste verhoging per 1 januari 2023....

Ook dit jaar is het mogelijk om de Subsidie praktijkleren aan te vragen voor uw leerlingen in de periode september 2021 t/m juni 2022. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per leerwerkplaats per schooljaar. Uiteraard verzorgen we graag voor jou deze subsidieaanvraag. Wij zorgen...

Loading new posts...
No more posts