Minimumuurloon per 1 januari 2024

gepubliceerd: 26 oktober 2023

Eerder besloot de regering dat per 1 januari 2024 de Wet invoering minimumuurloon in werking treedt. De invoering hiervan betekent dat het minimumloon niet meer per maand of 4-wekenperiode wordt vastgesteld maar per uur.

De regering heeft besloten om als basis voor de berekening van het uurloon een werkweek van 36 uur te hanteren. Is bij jou in het bedrijf de standaard werkweek meer dan 36 uur per week? Dan betekent dit dat alle werknemers die nu het minimumloon krijgen een forse salarisverhoging krijgen.

Het minimumuurloon bedraagt per 1 januari 2024 bruto € 13,27.

Vanaf juli 2023 was het minimum maandloon €1.995,-. Voor werkgevers met een standaard werkweek van 38 uur per week wordt dit € 2.201,94. Dit is dus een stijging van 10,37%. Voor werkgevers met een standaard werkweek van 40 uur wordt het minimum maandloon € 2.317,83. Dat betekent dus een stijging van € 16,18%. Heb je werknemers in dienst die het minimumloon krijgen, dan kan deze wijziging dus grote gevolgen hebben.

In het overzicht wettelijk minimumuurloon 1 januari 2024 zijn de bruto bedragen per uur, week en maand opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden er alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 t/m 20 jaar. In het overzicht BBL wettelijk minimumuurloon januari 2024 zijn de bruto bedragen per uur, week en maand opgenomen voor deze leeftijdsgroepen. Voor de overige leeftijden, 15 t/m 17 en 21 jaar, geldt het standaard wettelijk minimumuurloon.

Veilig en AVG proof: SendSafely

Wil je eenvoudige software en persoonlijk contact?

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.