Prinsjesdag 2023

gepubliceerd: 28 september 2023

Wat zijn de plannen voor 2024?

Op Prinsjesdag, dinsdag 19 september 2023, heeft de regering haar beleidsplannen bekend gemaakt voor komend jaar. Wat betekenen deze plannen voor jouw personeel en voor jou als werkgever?

We bespreken een aantal maatregelen die gevolgen hebben voor jou als werkgever in 2024:

  • Minimumloon wordt minimumuurloon per 2024
  • De vrije ruimte wordt weer verlaagd
  • Reiskostenvergoeding stijgt iets
plannen 2024

Minimumuurloon vanaf 2024

Op 1 januari 2024 wordt het verplichte minimumuurloon ingevoerd. De reden van deze wijziging is dat het aantal uren dat een werknemer ergens werkt fors uiteen loopt: de ene werknemer draait 40 uur per week de andere 36 uur. Omdat het minimumloon nu meestal een maandloon is, moet een medewerker die 40 uur werkt voor hetzelfde salaris meer uren werken. Dat verschil wordt met het invoeren van een minimumuurloon gecorrigeerd.

Als je werknemers in dienst hebt die contractueel meer dan 36 uur per weer werken tegen het minimumloon dan krijg je te maken met hogere loonkosten.

Op 1 januari en op 1 juli van elk jaar wordt het geldende minimumuurloon geïndexeerd. In oktober wordt de hoogte per 1 januari 2024 bekend gemaakt.

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt iets

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Als werkgever mag je de reiskosten van je werknemers belastingvrij vergoeden tot bovengenoemde bedragen. Dit geldt ook voor reiskosten voor het openbaar vervoer. En voor kosten van een taxi, boot of vliegtuig, zolang dit redelijk is.

Je mag er als werkgever ook voor kiezen om de reiskostenvergoeding verder te verhogen dan het onbelaste deel. Die verhoging wordt dan als loon van de werknemer gezien. Je kunt via de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) de verhoging aanwijzen als eindheffingsloon. Daarmee blijft de extra verhoging onbelast voor de werknemer.

De onbelaste reiskostenvergoeding is niet voor werkgevers die voor hun personeel een auto of fiets van de zaak vergoeden.

En de onbelaste thuiswerkvergoeding gaat iets omhoog

Als werkgever mag je jouw werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven. In 2023 is de onbelaste thuiswerkvergoeding € 2,15 per dag. Het bedrag voor 2024 moet nog bekend gemaakt worden.

Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd, zodat rekening wordt gehouden met inflatie.

De vrije ruimte wordt verhoogd

Per 1 januari 2024 wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom weer verlaagd naar 1,92%. De opbouw van de vrije ruimte dan loonsommen boven de € 400.000,- blijft op 1,18%.

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers geven.

Let op! het gaat om voorstellen met een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2024. Een wetswijziging of -voorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer en geldt pas als deze in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. 

Subsidie praktijkleren

Wil je eenvoudige software en persoonlijk contact?

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.