Wet Tegemoetkoming Loondomein

Met de Wet tegemoetkoming Loondomein zijn de premiekortingen voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers vervangen door verschillende loonkostenvoordelen: het loonkostenvoordeel voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd lage-inkomensvoordeel (Jeugd LIV).

Loonkostenvoordeel (LKV)

Voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers kun je aanspraak maken op het loonkostenvoordeel per gewerkt uur. Het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemer uit een uitkeringssituatie bedraagt € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000,- per jaar, gedurende maximaal 3 jaar. Het loonkostenvoordeel voor werknemers die onder de doelgroep banenafspraak vallen bedraagt € 1,01 per uur, met een maximum van € 2.000,- per jaar, gedurende maximaal 3 jaar.

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers geldt voor werknemers die 56 jaar of ouder zijn en in de kalendermaand voor je ze aan neemt een uitkering genoten.

Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers of arbeidsgehandicapten heb je altijd een doelgroepverklaring nodig. Jouw werknemer kan deze opvragen bij de verstrekker van de uitkering (het UWV of de gemeente). Jij stuurt deze doelgroepverklaring naar ons door, zodat we de juiste gegevens naar de Belastingdienst kunnen sturen.

Let op! Je kunt tot maximaal 3 maanden na de datum in dienst een doelgroepverklaring opvragen.

Het loonkostenvoordeel wordt net als het lage-inkomensvoordeel achteraf betaald. Naar verwachting omstreeks september 2023 over heel 2022.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Je kunt een vergoeding krijgen voor het in dienst hebben van werknemers met een laag inkomen. Over 2022 krijg je nog maar één soort lage-inkomensvoordeel (LIV). Dat voordeel per uur geldt voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen.

Om voor een werknemer het lage-inkomensvoordeel (LIV) te krijgen, moet een werkgever ervoor zorgen dat zijn uurloon gemiddeld over het hele kalenderjaar minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon is. Dat betekent dat je in 2022 LIV krijgt voor:

 • Werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,73, maar niet meer dan € 13,43 (100% tot en met 125% van het wettelijk minimumloon) in 2022.

Voor alle werknemers die 100% tot en met 125% van het wettelijk minimumloon verdienen, geldt een tegemoetkoming van € 0,78 per uur met de bovengrens van € 1.520,- per werknemer per jaar.

Het gemiddelde uurloon is het totale loon (het loon voor de sociale verzekeringen), inclusief alle beloningen (zoals bijvoorbeeld vakantiegeld, toeslagen of een bonus) gedeeld door het aantal verloonde uren. Dit uurloon wijkt dus af van het uurloon wat op de loonstrook staat!

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • de werknemer moet in het kalenderjaar minimaal 1248 verloonde uren hebben. Werknemers die in de loop van het jaar in dienst komen voldoen waarschijnlijk niet aan deze eis. Voor hen is er dan geen recht op het lage-inkomensvoordeel.
 • de werknemer verdient minimaal 100% (= € 10,73) en maximaal 125% (= € 13,43) van het minimumloon.
 • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Voor het lage-inkomensvoordeel is geen minimumleeftijd van toepassing. Het is dus mogelijk deze subsidie te krijgen voor een werknemer van 18 jaar die aan alle voorwaarden voldoet. Wel is er een maximumleeftijd; het LIV is geldig tot de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

De uitbetaling van het lage-inkomensvoordeel over heel 2022 zal in september 2023 plaatsvinden.

Je hoeft het lage-inkomensvoordeel niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst haalt de benodigde gegevens uit de loonaangifte. Uiterlijk in maart 2023 krijg je een voorlopig overzicht van het lage-inkomensvoordeel waar je recht op hebt. Eventuele fouten kunnen dan tot 1 mei 2023 worden hersteld. Voor 1 augustus 2023 krijg je dan een beschikking met het definitieve lage-inkomensvoordeel 2022 en uiterlijk in oktober 2023 wordt dit aan je uitbetaald.

Minimumjeugdloon voordeel / Jeugd LIV

Door de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon sinds 2017  kregen werkgevers met jonge werknemers op minimumloonniveau te maken met aanzienlijk hogere loonkosten. Hiervoor is een (gedeeltelijke) compensatieregeling in het leven geroepen; ‘het minimumjeugdloon voordeel’. Werkgevers krijgen dit lage-inkomensvoordeel voor jongere werknemers van wie het gemiddelde uurloon over heel 2021 binnen de gestelde uurloongrenzen ligt. Daarvoor is de leeftijd van de werknemer op 31 december van 2020 doorslaggevend. Werkgevers krijgen namelijk alleen jeugd-LIV voor werknemers die op de laatste dag van vorig jaar 18, 19, of 20 jaar oud waren. Verder moeten de werknemers verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV zijn voor 2022 nog niet bekend.

In 2021 waren de uurloongrenzen als volgt:

 • Werknemers die 31 december 2020 18 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 5,27 en maximaal € 7,03. De compensatie is dan € 0,07 per verloond uur en maximaal € 135,20 per jaar.
 • Werknemers die 31 december 2020 19 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 6,32 en maximaal € 9,37. De compensatie is dan € 0,08 per verloond uur en maximaal € 166,4 per jaar.
 • Werknemers die 31 december 2020 20 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 8,43 en maximaal € 10,47. De compensatie is dan € 0,30 per verloond uur en maximaal € 613,6 per jaar.

Er is geen minimum aantal uren voor deze regeling (minimumjeugdloon voordeel). Je kunt dus een compensatie krijgen voor een oproepkracht, maar ook voor een fulltime werknemer.

De cijfers voor 2022 op een rijtje:

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 2022
Voor 2022 gelden de volgende uurloongrenzen en bedragen:

 • Werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,73, maar niet meer dan € 13,43 (100% tot en met 125% van het wettelijk minimumloon). Voor deze werknemers ontvang je € 0,78 per uur met de bovengrens van € 1.520,- per werknemer per jaar.

 

Jeugd-LIV
De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV zijn voor 2022 nog niet bekend.

De cijfers voor 2021 op een rijtje:

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 2021
Voor 2020 gelden de volgende uurloongrenzen en bedragen:

 • Werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,48, maar niet meer dan € 13,12 (100% tot en met 125% van het wettelijk minimumloon). Voor deze werknemers ontvang je € 0,49 per uur met de bovengrens van € 960,- per werknemer per jaar.

Jeugd LIV 2021

 • Werknemers die 31 december 2020 18 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 5,27 en maximaal € 7,03. De compensatie is dan € 0,07 per verloond uur en maximaal € 135,20 per jaar.
 • Werknemers die 31 december 2020 19 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 6,32 en maximaal € 9,37. De compensatie is dan € 0,08 per verloond uur en maximaal € 166,4 per jaar.
 • Werknemers die 31 december 2020 20 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 8,43 en maximaal € 10,47. De compensatie is dan € 0,30 per verloond uur en maximaal € 613,6 per jaar.

Wat moet je doen om deze compensatie te ontvangen?

Voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers kun je aanspraak maken op het loonkostenvoordeel, als je werknemer binnen 3 maanden na aanvang van het dienstverband een doelgroepverklaring heeft aangevraagd. Je stuurt deze altijd naar ons door. Verder hoef je hier niets te doen. Wij zorgen ervoor dat de benodigde gegevens worden aangeleverd. De Belastingdienst gaat deze gegevens uit jouw aangifte loonheffingen halen. Het is wel zo dat de Belastingdienst alle gegevens van 2022 pas in de loop van 2023 gaat verwerken. De betaling van de compensatie zal in september 2023 plaatsvinden. Ook mag het loon niet te hoog zijn. Als je namelijk bonussen, provisies of andere bruto toeslagen betaalt kun je boven de grens uitkomen waardoor je geen compensatie ontvangt. Ook de bijtelling van lunch, een auto of andere vormen van loon in natura kunnen ervoor zorgen dat je geen compensatie krijgt. Wij adviseren je hier graag over!

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.