Wet Tegemoetkoming Loondomein

Inzicht in uw loonkosten en zelf pro forma berekeningen maken met onze salarissoftware

Wet Tegemoetkoming Loondomein

De premiekortingen voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers zijn vervangen door de loonkostenvoordelen (LKV).

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 2018 en 2019

Sinds 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen voor het in dienst hebben van werknemers met een laag inkomen. De subsidie is verdeeld in 2 categorieën.

Voor 2019 gelden de volgende gemiddelde uurlonen:
  • Werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,05, maar niet meer dan € 11,07. Voor deze groep krijgt u € 1,01 per uur en maximaal € 2.000,- per jaar.
  • Werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 11,08 maar niet meer dan € 12,58. Voor deze groep krijgt u € 0,51 per uur en maximaal € 1.000,- per jaar.

Het gemiddelde uurloon is het totale loon (het loon voor de sociale verzekeringen), inclusief alle beloningen (zoals bijvoorbeeld vakantiegeld, toeslagen of een bonus) gedeeld door het aantal verloonde uren. Dit uurloon wijkt dus af van het uurloon wat op de loonstrook staat!

Helaas klinkt het mooier dan het voor veel werkgevers zal zijn. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie gelden namelijk de volgende voorwaarden:

  • de werknemer moet in het kalenderjaar minimaal 1248 verloonde uren hebben. Werknemers die in de loop van het jaar in dienst komen voldoen waarschijnlijk niet aan deze eis. Voor hen is er dan geen recht op het lage-inkomensvoordeel.
  • de werknemer verdient minimaal 100% (= € 10,05) en maximaal 125% (= € 12,58) van het minimumloon.
  • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Voor het lage-inkomensvoordeel is geen minimumleeftijd van toepassing. Het is dus mogelijk een subsidie te krijgen voor een werknemer van 18 jaar die een gemiddeld uurloon van € 10,05 heeft (en in het kalenderjaar minimaal 1248 verloonde uren heeft).

De uitbetaling van het lage-inkomensvoordeel over heel 2019 zal pas in september 2020 aan u worden betaald.

U hoeft het lage-inkomensvoordeel niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst haalt de benodigde gegevens uit de loonaangifte. Uiterlijk in maart 2020 krijgt u een voorlopig overzicht van het lage-inkomensvoordeel waar u recht op heeft. Eventuele fouten kunnen dan tot 1 mei 2020 worden hersteld. Voor 1 augustus 2020 krijgt u dan een beschikking met het definitieve lage-inkomensvoordeel 2019 en uiterlijk in september 2020 wordt dit aan u uitbetaald.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Vanaf 1 januari 2018 kunt u geen premiekorting voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers meer toepassen, maar krijgt u het loonkostenvoordeel per gewerkt uur. Het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemer uit een uitkeringssituatie bedraagt € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000,- per jaar, gedurende maximaal 3 jaar. Het loonkostenvoordeel voor werknemers die onder de doelgroep banenafspraak vallen bedraagt € 1,01 per uur, met een maximum van € 2.000,- per jaar, gedurende maximaal 3 jaar.

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers geldt voor werknemers die 56 jaar of ouder zijn en in de kalendermaand voor u ze aan neemt een uitkering genoten. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers heeft u wel altijd een doelgroepverklaring nodig. U kunt deze opvragen bij de verstrekker van de uitkering (het UWV of de gemeente).

Let op! U kunt tot maximaal 3 maanden na de datum in dienst een doelgroepverklaring opvragen.

Het loonkostenvoordeel wordt net als het lage-inkomensvoordeel achteraf betaald. Naar verwachting voor omstreeks september 2020 over heel 2019.

Minimumjeugdloon voordeel / Jeugd LIV

Door de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon kregen werkgevers met jonge werknemers op minimumloonniveau vanaf juli 2017 te maken met aanzienlijk hogere loonkosten. Hiervoor is een (gedeeltelijke) compensatieregeling in het leven geroepen; ‘het minimumjeugdloon voordeel’. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018 (en wordt voor het eerst pas uitbetaald in september 2019!). Omdat de verhoging van het minimumloon al in ging per 1 juli 2017 wordt de compensatie voor het jaar 2018 vermenigvuldigd met 1,5.

Voor welke werknemers kunt u deze compensatie krijgen?

U kunt de compensatie 2019 krijgen voor de volgende werknemers:

  • Werknemers die 31 december 2018 18 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 4,93 en maximaal € 6,47. De compensatie is dan € 0,13 per verloond uur en maximaal € 270,40 per jaar.
  • Werknemers die 31 december 2018 19 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 5,82 en maximaal € 8,44. De compensatie is dan € 0,16 per verloond uur en maximaal € 332,80 per jaar.
  • Werknemers die 31 december 2018 20 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 7,59 en maximaal € 10,04. De compensatie is dan € 0,59 per verloond uur en maximaal € 1.227,20 per jaar.
  • Werknemers die 31 december 2018 21 jaar waren en gemiddeld een uurloon van minimaal € 9,36 en maximaal € 10,04. De compensatie is dan € 0,91 per verloond uur en maximaal € 1.892,80 per jaar.

Er is geen minimum aantal uren voor deze regeling (minimumjeugdloon voordeel). U kunt dus een compensatie krijgen voor een oproepkracht, maar ook voor een fulltime werknemer. Het betreft een gedeeltelijke compensatie voor de gestegen kosten en de compensatie is tijdelijk.

Wat moet u doen om deze compensatie te ontvangen?

U hoeft hier niets voor te doen. Wij zorgen ervoor dat de benodigde gegevens worden aangeleverd. De Belastingdienst gaat deze gegevens uit uw aangifte loonheffingen halen. Het is wel zo dat de Belastingdienst alle gegevens van 2018 pas in de loop van 2019 gaat verwerken. De betaling van de compensatie zal naar verwachting pas in september 2019 (!) plaatsvinden. Ook mag het loon niet te hoog zijn. Als u namelijk bonussen, provisies of andere bruto toeslagen betaalt kunt u boven de grens uitkomen waardoor u geen compensatie ontvangt. Ook de bijtelling van lunch, een auto of andere vormen van loon in natura kunnen ervoor zorgen dat u geen compensatie krijgt.

Wijzigingen per 2020

U als werkgever krijgt over 2020 nog maar één soort lage-inkomensvoordeel (LIV). Dat voordeel per uur geldt voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Onlangs werd bekend welke uurloongrenzen voor 2020 precies zullen gelden.

Om voor een werknemer het lage-inkomensvoordeel (LIV) te krijgen, moet een werkgever ervoor zorgen dat zijn uurloon gemiddeld over het hele kalenderjaar minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon is. Dat betekent dat u in 2020 LIV krijgt voor:

  • Werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,29, maar niet meer dan € 12,87. U krijgt € 0,51 per uur LIV met een bovengrens van € 1.000,- per jaar.

 

Lage tegemoetkoming voor iedereen
Waar er in 2019 nog twee groepen werknemers zijn voor het LIV, met eigen grenzen en voordelen, is dat bij het LIV over 2020 niet meer het geval. Voor alle werknemers die 100% tot en met 125% van het wettelijk minimumloon verdienen, geldt dan het lage bedrag aan tegemoetkoming van € 0,51 per uur met de bovengrens van € 1.000 per werknemer per jaar.

Voor jeugd-LIV nog geen bedragen
De uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) worden pas bekendgemaakt in de rekenregels per 1 juli 2020, omdat dan pas bekend is hoeveel het wettelijk minimumloon voor jongeren in 2020 hoger is dan in 2019. Dat komt door de tweede stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2019.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.