Nieuws

Nieuws / 21.12.2023

Voor 2024 zijn de percentages aangepast: tot een loonsom van € 400.000,- geldt in 2024 een opbouw van 1,92% (in plaats van de 3% die je in 2023 opbouwde). Over de loonsom boven de € 400.000,- bouw je 1,18% vrije ruimte op....

Nieuws / 28.09.2023

Wat zijn de plannen voor 2024? Op Prinsjesdag maakt de regering haar beleidsplannen voor komend jaar bekend. Hier bespreken we een aantal maatregelen die gevolgen hebben voor jou als werkgever, zoals de stijging van het minimumloon, de reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding.. ...

Nieuws / 20.09.2023

Als stagiairs een vergoeding krijgen voor de stage die ze lopen, dan moeten er ook voor de stagiairs een loonstrookje worden gemaakt. Vaak is het zo dat de brutostagevergoeding ook een nettovergoeding wordt, maar het is wel loon dat moet worden aangegeven zodat de Belastingdienst...

Nieuws / 11.09.2023

Wij verwelkomen Sia als trainee personeels- en salarisadministratie binnen ons team. Met dank aan Werkbedrijf Rijk van Nijmegen is Sia bij ons van start gegaan....

Nieuws / 31.05.2023

Ook dit jaar is het mogelijk om de Subsidie praktijkleren aan te vragen voor uw leerlingen in de periode september 2021 t/m juni 2022. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per leerwerkplaats per schooljaar. Uiteraard verzorgen we graag voor jou deze subsidieaanvraag. Wij zorgen...

Nieuws / 02.02.2023

Iedereen, werkend en werkzoekend, kan een aanvraag indienen voor maximaal € 1.000,- voor het volgen van een training, cursus of opleiding. Dit moet een erkende opleiding zijn. De eerstvolgende ronde om in te schrijven voor de subsidie start op 28 februari 2023...