Aanpassing arbeidsduur en bijzonder verlof

Het wordt voor werknemers vanaf 2015 makkelijker om het aantal uren in een werkweek aan te passen. Voorwaarde blijft dat uw werknemer hier in overleg met u afspraken over maakt.

Aanpassing arbeidsduur

Uw werknemer kan 1 keer per jaar een nieuw verzoek indienen om de arbeidsduur aan te passen. Dit is nu nog 1 keer per 2 jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kan hij binnen 1 jaar een nieuw verzoek doen. De aanpassing mag bovendien tijdelijk zijn.

Ouderschapsverlof

  • Uw werknemer kan verzoeken om elke gewenste wijze van opname (periode of opnamepatroon) van het ouderschapsverlof. Dit kan nu alleen beperkt.
  • Uw werknemer hoeft niet meer minimaal 1 jaar bij u in dienst te zijn, maar kan direct na indiensttreding om opname van (het resterende deel van) het ouderschapsverlof verzoeken.
  • U moet, op verzoek van uw werknemer, een verklaring afgeven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof.

Vaderverlof

Vaders hebben nu recht op 2 werkdagen betaald kraamverlof. Straks hebben vaders ook recht op 3 werkdagen onbetaald verlof. In totaal kan een partner dus een week verlof opnemen na de geboorte van het kind. U kunt dit extra verlof niet weigeren. Overlijdt de moeder bij de geboorte van het kind? Dan krijgt de vader van het kind het bevallingsverlof van de moeder.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

  • Het wordt mogelijk kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof op te nemen om andere mensen dan directe familieleden te helpen. Naast de partner, de ouder of het kind, kan uw werknemer straks zorgverlof opnemen voor andere familieleden zoals een broer, een zus of een kleinkind. En zorgverlof wordt mogelijk voor vrienden en bekenden.
  • Uw werknemer kan nu alleen langdurend zorgverlof opnemen bij zorg voor iemand met een levensbedreigende ziekte. Straks kan dit bij alle noodzakelijke zorg.

Verlenging bevallingsverlof

Het bevallingsverlof wordt verlengd voor moeders van wie een baby na de bevalling of tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis is opgenomen, bijvoorbeeld bij extreme vroeggeboorte. Zo hebben moeders van bijvoorbeeld couveusekinderen, nadat de baby uit het ziekenhuis komt, nog recht op 10 weken bevallingsverlof. Hierdoor heeft de moeder voldoende tijd te herstellen en het kind zelf thuis te verzorgen. Overlijdt de moeder bij de geboorte van het kind? Dan is het straks mogelijk het bevallingsverlof van de moeder over te dragen aan haar partner.

Als het kind van de werknemer tijdens het bevallingsverlof meer dan 7 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, dan heeft de werknemer mogelijk recht op verlenging van het bevallingsverlof. Hiervoor moet uiterlijk 2 weken voor het einde van het verlof een verklaring worden opgevraagd bij het ziekenhuis en daarna een melding worden gedaan bij het UWV.

Bevallingsverlof gespreid opnemen

Vanaf 6 weken na de bevalling mag het bevallingsverlof gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken.

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

De in de wet opgenomen opsomming van situaties waarop calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof betrekking heeft, wordt uitgebreid.

Adoptieverlof of pleegzorgverlof

Het wordt mogelijk adoptieverlof of pleegzorgverlof gespreid op te nemen. Nu moet de werknemer dit verlof in een aansluitende periode van 4 weken opnemen. Daarnaast wordt de termijn verruimd van 18 naar 26 weken rond de opname van het kind.

Wanneer?

De wijzigingen gaan in per 1 januari 2015. De wijzigingen van het kortdurend en langdurend zorgverlof gaan in per 1 juli 2015. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.
Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.