Prinsjesdag 2022

gepubliceerd: 23 september 2022

Wat zijn de plannen voor 2023?

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september 2022, heeft de regering haar beleidsplannen bekend gemaakt voor komend jaar. Wat betekenen deze plannen voor jouw personeel en voor jou als werkgever?

We bespreken een aantal maatregelen die gevolgen hebben voor jou als werkgever in 2023:

  • Minimumloon wordt flink verhoogd per 2023
  • De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt iets
  • En de onbelaste thuiswerkvergoeding gaat iets omhoog
  • De vrije ruimte wordt verhoogd
Prinsjesdag 2022

Minimumloon wordt flink verhoogd in 2023

Het wettelijk minimumloon gaat op 1 januari 2023 waarschijnlijk in één keer met 10,15% omhoog. Dit is een verhoging van 8,05% met daarbovenop de reguliere indexatie, met als doel om werken meer lonend te maken ten opzichte van een uitkering.

Werkgevers betalen in de tweede helft van 2022 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.756,20 bruto per maand. Dit gaat per 1 januari 2023 dus met 10,15% omhoog naar € 1934,45.

Het kabinet wijkt hiermee af van de eerder, in de Voorjaarsnota, aangekondigde verhoging. Toen was al besloten dat het minimumloon harder moest stijgen dan normaal, namelijk in drie stappen met 7,5% in totaal. Nu komt daar dus een verhoging van 0,55% bovenop en wordt de stijging niet in drie jaar maar ineens doorgevoerd.

Stijging minimumloon werkt direct door op andere regelingen en uitkeringen

De verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023 heeft direct effect op een aantal andere regelingen en uitkeringen.

Loongerelateerde uitkeringen, toeslagen, studiefinanciering en het maximumdagloon stijgen hierdoor automatisch mee. Ook de AOW-uitkering stijgt mee. Dit leidt tot structureel hogere overheidsuitgaven.

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt iets

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22.

Als werkgever mag je de reiskosten van je werknemers belastingvrij vergoeden tot bovengenoemde bedragen. Dit geldt ook voor reiskosten voor het openbaar vervoer. En voor kosten van een taxi, boot of vliegtuig, zolang dit redelijk is.

Je mag er als werkgever ook voor kiezen om de reiskostenvergoeding verder te verhogen dan het onbelaste deel. Die verhoging wordt dan als loon van de werknemer gezien. Je kunt via de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) de verhoging aanwijzen als eindheffingsloon. Daarmee blijft de extra verhoging onbelast voor de werknemer.

De onbelaste reiskostenvergoeding is niet voor werkgevers die voor hun personeel een auto of fiets van de zaak vergoeden.

En de onbelaste thuiswerkvergoeding gaat iets omhoog

Als werkgever mag je jouw werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven. In 2022 is de onbelaste thuiswerkvergoeding € 2,- per dag.

Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd, zodat rekening wordt gehouden met inflatie (gesteld op factor 1,063 voor 2023). Hierdoor zal de onbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 stijgen tot € 2,13 per dag.

De vrije ruimte wordt verhoogd

Per 1 januari 2023 wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom verhoogd van 1,7% naar 1,92%. Dit is een verhoging over de eerste € 400.000 van 0,22%.

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers geven.

In 2023 wordt de vrije ruimte als volgt berekend:

  • 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom;
  • 1,18% over de fiscale loonsom boven € 400.000 (dus het meerdere).

 

Let op! het gaat om voorstellen met een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2023. Een wetswijziging of -voorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer en geldt pas als deze in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. 

Subsidie praktijkleren

Wil je eenvoudige software en persoonlijk contact?

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.