Risico´s in uw salarisadministratie

Graag willen we informeren over de risico’s waar u wellicht niet zo snel aan denkt, maar die toch grote gevolgen kunnen hebben. De salarisprofessionals bij Van Winssen Personeel en Salaris hebben gemiddeld meer dan 10 jaar ervaring met salarisadministraties. Vanuit deze ervaring kunnen we u goed informeren over risico’s in de salarisadministratie:

Lunches

De Belastingdienst ziet het verzorgen van een lunch voor uw werknemers, als een voordeel voor de werknemer van € 3,35 per lunch per persoon (het normbedrag per maaltijd). Het maakt daarbij niet uit of de kosten van die lunch hoger of lager zijn dan dit normbedrag. Ook als de werknemers de lunch voor een groot gedeelte zelf regelen, maar niet volledig, is dit het geval. Het is dus een sympathiek gebaar een lunch voor uw werknemers te regelen, maar houdt er dan wel rekening mee dat dit gevolgen heeft voor de te berekenen en te betalen belasting.

Auto van de zaak

Het is algemeen bekend dat er bij een werknemer met een auto van de zaak die minder van 500 km per jaar privé rijdt, geen bijtelling van toepassing is. Het is echter minder bekend dat dit onafhankelijk van de auto is. Als een werknemer of directeur bijvoorbeeld een half jaar een auto heeft gehad met bijtelling en hij krijgt een nieuwe leaseauto, dan is het niet mogelijk om dan voor die nieuwe auto geen bijtelling toe te passen, ook al zou de werknemer met zijn nieuwe auto helemaal niet privé rijden. De werknemer rijdt namelijk het gehele kalenderjaar meer dan 500 km privé. Per 1 januari kan opnieuw de keuze worden gemaakt.

Sectorindeling/cao/pensioen

Bij de opstart van een bedrijf wordt vaak beoordeeld of een bedrijf onder een bepaalde cao valt, of er een verplichte pensioenregeling is en de Belastingdienst bepaalt onder welke sector een bedrijf valt. Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd de activiteiten van een bedrijf wijzigen. Deze wijziging van activiteiten kan leiden tot een andere sectorindeling en zelfs een andere cao en pensioen. Als bijvoorbeeld een bedrijf  eerst producten maakte voor bedrijven en in de loop van de tijd de producten gaat verkopen aan particulieren, kan het zo zijn dat dit bedrijf nu onder een cao van de detailhandel hoort te vallen met het bijbehorende pensioenfonds.

Werkkostenregeling

Vanuit de werkkostenregeling mag je 1,2% van de fiscale loonsom gebruiken om aan werknemers onbelast vergoedingen en verstrekkingen te geven. Elk bedrijf moet een overzicht hebben van de opbouw van de vrije ruimte en alle vergoedingen en verstrekkingen die ten laste van de vrije ruimte komen. Voor het overzicht van de opbouw van de vrije ruimte kunt u het overzicht “werkkostenregeling” gebruiken. Voor het overzicht van de opnames uit de vrije ruimte kunt u zelf een overzicht maken of dit vastleggen in de financiële administratie. Voor meer informatie over de werkkostenregeling, klik hier.

Mocht u vragen hebben over een van de bovenstaande onderwerpen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
We zijn bereikbaar op 024 – 675 29 04. We helpen u graag!

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.