Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Vanaf 1 januari 2016 is de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in werking getreden. Hiermee is het aantrekkelijker om AOW-gerechtigde werknemers in dienst te nemen. Hieronder tref je meer informatie over de gevolgen hiervan.

 

Nieuw arbeidsovereenkomst voor AOW-gerechtigde werknemer

 • Ketenbepaling: In een periode van maximaal vier jaar kan een AOW-gerechtigde werknemer ten hoogste zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan. Hierna ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomsten staan los van de arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór het bereiken van de AOW-leeftijd.
  De ketenbepaling is van toepassing voor werknemers die nieuw in dienst komen. Dit geldt ook voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst is beëindigd en daarna een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden hebben gekregen.
 • Opzegtermijn: Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer geldt een opzegtermijn van één maand. Je mag tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst opzeggen (als de ziekte niet achterliggende de reden is).
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: Bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer geldt een loondoorbetalingsplicht van maximaal dertien weken. De re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte beperken zich tot dertien weken. Enkele re-integratieverplichtingen voor de AOW-gerechtigde werknemer zijn niet van toepassing.
 • Aanpassing arbeidsduur: Werkgevers zijn niet verplicht om in te gaan op een verzoek om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren van een AOW-gerechtigde werknemer.
 • Ontslagvolgorde bij reorganisatie: Het is verplicht om AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan.
 • Recht op een Ziektewet-uitkering: Zieke AOW-gerechtigde werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling van de werkgever, krijgen recht op een Ziektewet-uitkering. Hieraan zit een maximum van dertien weken verbonden. Dit is met name van belang voor AOW-gerechtigden die werken op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Ook voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode is dit van belang. De Ziektewet-uitkering wordt verhaald op de werkgever.
 • Rechten: AOW-gerechtigde werknemers hebben recht op het minimumloon, vakantiegeld en vakantiedagen.
 • Uit dienst: Voor werknemers die uit dienst gaan op of na de AOW-gerechtigde leeftijd is geen transitievergoeding verschuldigd.

 

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft dat doorloopt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan is het opzeggen van de overeenkomst eenvoudig:

 • Er is geen redelijke grond voor de opzegging nodig.
 • Er hoeft geen toetsing door het UWV of de rechter plaats te vinden.

 

In deze situatie kun je zonder enige reden de arbeidsovereenkomst met de AOW gerechtigde werknemer opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand). Dit maakt dat het verstandig is om in je arbeidsovereenkomsten het beding “de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd automatisch” te laten vervallen.

 

Heeft u nog vragen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen voor een verdere toelichting en advies. Wij helpen u graag verder.

 

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.

Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.