Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Per 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Hiermee wordt het aantrekkelijker om AOW-gerechtigde werknemers in dienst te nemen. Hieronder treft u meer informatie over de gevolgen hiervan.

Nieuw arbeidsovereenkomst voor AOW-gerechtigde werknemer:

 • Ketenbepaling: met een AOW-gerechtigde werknemer kunnen ten hoogste zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een periode van maximaal vier jaar worden aangegaan voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor het bereiken van de AOW-leeftijd worden hierbij niet in aanmerking genomen.
  De gewijzigde ketenbepaling is alleen van toepassing voor werknemers die nieuw in dienst komen of werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst is beëindigd en die een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden hebben gekregen.
 • Opzegtermijn: vanaf januari 2016 geldt voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer een opzegtermijn van een maand. U mag dan zelfs tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst opzeggen (als de ziekte niet de reden is).
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: vanaf januari 2016 geldt bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer een loondoorbetalingsplicht van maximaal dertien weken in plaats van twee jaar. De re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte worden beperkt tot dertien weken. Tevens vervallen enkele re-integratieverplichtingen voor de AOW-gerechtigde werknemer.
 • Aanpassing arbeidsduur: de verplichting voor werkgevers om in te gaan op een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren vervalt.
 • Ontslagvolgorde bij reorganisatie: bij een reorganisatie zijn werkgevers verplicht om AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan.
 • Recht op een Ziektewet-uitkering: zieke AOW-gerechtigde werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling van de werkgever krijgen recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal dertien weken. Dit is met name van belang voor AOW-gerechtigden die werken op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding en voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode. Vanaf 1 juli 2016 zal de Ziektewet-uitkering worden verhaald op de werkgever.
 • Vanaf 1 juli 2015 hebben AOW-gerechtigde werknemers recht op het minimumloon, vakantiegeld en vakantiedagen.
 • Voor werknemers die uit dienst gaan op of na de AOW-gerechtigde leeftijd is geen transitievergoeding verschuldigd.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd loopt door:

Heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dat doorloopt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?
Dan wordt het opzeggen van de arbeidsovereenkomst nog eenvoudiger:

 • Er is geen redelijke grond voor de opzegging nodig.
 • Er hoeft geen toetsing door het UWV of de rechter plaats te vinden.

In deze situatie kunt u dus zonder enige reden de arbeidsovereenkomst met de AOW gerechtigde werknemer opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand). Het is dus vanaf 2016 verstandig om in uw arbeidsovereenkomsten het beding dat “de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd automatisch” te laten vervallen.

 

Heeft u nog vragen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen voor een verdere toelichting en advies. Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.
Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.