Leader Biomedical

“Van Winssen verzorgt voor ons (>100 fte) op een professionele wijze de salarisadministratie. Niet alleen de standaard loonstroken maar ook specifieke regelingen met betrekking tot onze grote groep kennismigranten worden correct en adequaat verwerkt. Ons contact is persoonlijk, informeel, vlot, laagdrempelig, direct en no-nonsense. De gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot specifieke onderwerpen als werkkostenregeling en wetswijzigingen zijn altijd helder en compleet. Verder is de online portal gebruiksvriendelijk en maken we dankbaar gebruik van mailherinneringen. Bij de koppeling van ons HR-systeem Sympa en NMBRS konden wij rekenen op een meer dan meedenkende en flexibele partner.”

Wouter Jacobs ( HR Manager Leader Biomedical)